MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P/250A-400A/36kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P
MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P (A) : 250A~400a
Dòng Cắt(kA) : Icu:36kA
MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P: Loại Kinh Tế
MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF400-CW 3P/250A-400A/36kA