MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P/100A-250A/36kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P
MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (APTOMAT Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P (A) : 100A~250A
Dòng Cắt(kA) : Icu:36kA
MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P: Loại Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)400VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi NF250-SV 3P/100A-250A/36kA