MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P/125A~250A(Adj)/36kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P
MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P (APTOMAT Chỉnh Dòng Mitsubishi) loại 3 Cực
Dòng Điện Định Mức của MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P (A) : 125A~250A(Adj)
Dòng Cắt(kA) : Icu:36kA
MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P: Loại Tiêu Chuẩn
MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P là loại CB dạng khối
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)400VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB Mitsubishi Chỉnh Dòng NF250-SGV 3P/160A~250A(Adj)/36kA