Tụ Bù ABB 400V /10kVAr~100kVAr

Thông Số Cơ Bản

Tụ Bù ABB Loại :CLMD
Công Suất Tụ Bù ABB 400V: 10kVAr~100kVAr
Điện Áp (V): 400V(50Hz)
Tụ Bù ABB 400V dạng khô, cấp bảo vệ IP42
Chiu đươc quá áp 1.1 Un và quá dòng 1.3In
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2

Tụ Bù ABB 400V /10kVAr~100kVAr