mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
phu-kien-mccb-abb-formula
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
phu-kien-mccb-abb-formula

MCCB ABB 2P Formula A1N /20A-125A/30kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB ABB 2P Formula A1N: 1SDA066….
MCCB ABB 2P Formula (APTOMAT ABB) loại 2 Cực
Dòng Định Mức của MCCB ABB 1P Formula A2N (A) : 20A~125A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 30kA
Loại: A1N
MCCB ABB 2P Formula A1N dạng khối | Dòng Formula
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

MCCB ABB 2P Formula A1N /20A-125A/30kA