Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVT – 6 Cấp

Thông Số Cơ Bản

Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVT – 6 Cấp cho Tụ Bù ABB
Cấp Điều Khiển của Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVT: 6 cấp
Điện Áp (V): 400V(50Hz)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2

Bộ Điều Khiển Tụ Bù ABB RVT – 6 Cấp