mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-1p-abb-formula-mccb
phu-kien-mccb-abb-formula
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-1p-abb-formula-mccb
phu-kien-mccb-abb-formula

MCCB ABB 3P Formula A1C /20A-125A/25kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB ABB 3P Formula A1C: 1SDA066….
MCCB ABB 3P Formula (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
Dòng Định Mức của MCCB ABB 3P Formula A1C (A) : 20A~125A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 25kA
Loại: A1C
MCCB ABB 3P Formula A1C dạng khối | Dòng Formula
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

MCCB ABB 3P Formula A1C /20A-125A/25kA