mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
phu-kien-mccb-abb-formula
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a2
mccb-1p-abb-formula-mccb
mccb-3p-abb-formula-mccb-a1
mccb-4p-abb-formula-mccb-a3
mccb-4p-abb-formula-mccb-a2
mccb-3p-abb-formula-mccb-a3
phu-kien-mccb-abb-formula

MCCB ABB 3P Formula A2N /150A-250A/36kA

Thông Số Cơ Bản

Mã Hàng MCCB ABB 3P Formula A2N: 1SDA066….
MCCB ABB 3P Formula (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
Dòng Định Mức của MCCB ABB 3P Formula A2N (A) : 150A~250A
Dòng Cắt(kA) : Icu: 36kA
Loại: A2N
MCCB ABB 3P Formula A2N dạng khối | Dòng Formula
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)220VAC/380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

MCCB ABB 3P Formula A2N /150A-250A/36kA