MCB LS 1P BKH-1P 10kA/80A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKH-1P 10kA/80A~125A

Mã Hàng MCB LS 1P BKH-1P : BKH 1P
Dòng Điện : 80A~125A
Điện Áp của MCB LS 1P BKH-1P: 220VAC
Số pha : 1P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKH 1P : 10kA
MCB LS 1P BKH-1P bảo vệ ngắn mạch và quá tải