MCB LS 1P BKH-2P 10kA/80A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKH-2P 10kA/80A~125A

Mã Hàng MCB LS 2P BKH-2P : BKH 2P
Dòng Điện : 80A~125A
Điện Áp của MCB LS 1P BKH-2P: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKH 2P : 10kA
MCB LS 1P BKH-2P bảo vệ ngắn mạch và quá tải