MCB LS 1P BKH-3P 10kA/80A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKH-3P 10kA/80A~125A

Mã Hàng MCB LS 3P BKH-3P : BKH 2P
Dòng Điện : 80A~125A
Điện Áp của MCB LS 3P BKH-3P: 380VAC
Số pha : 3P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKH 3P : 10kA
MCB LS 3P BKH-3P bảo vệ ngắn mạch và quá tải