MCB LS 1P BKH-4P 10kA/80A~125A

Thông Số Cơ Bản

MCB LS 1P BKH-4P 10kA/80A~125A

Mã Hàng MCB LS 4P BKH-4P : BKH 2P
Dòng Điện : 80A~125A
Điện Áp của MCB LS 4P BKH-4P: 380VAC
Số pha : 4P
Dòng Ngắn Mạch của MCB LS BKH 4P : 10kA
MCB LS 4P BKH-4P bảo vệ ngắn mạch và quá tải