RCCB LS RKN 1P+N /25A~63A

Thông Số Cơ Bản

RCCB LS RKN 1P+N /25A~63A

Mã Hàng RCCB LS RKN 1P+N : RKN 1P+N
Dòng Điện : 25A~63A
Điện Áp của RCCB LS RKN 1P+N: 220VAC
Số pha : 1P+N
RCCB LS RKN 1P+N bảo vệ dòng rò