MCB 3P Mitsubishi

 • MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 3P /10kA/03A-125A

  MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 3P /10kA/03A-125A

  Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 : BHW-T10
  Dòng Điện : 03A~125A
  Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BHW-T10: 380VAC
  Số pha : 3P
  Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BHW-T10 : 10kA
  MCB Mitsubishi 3P BHW-T10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải

 • MCB Mitsubishi 3P BHW-T4 3P /4.5kA/03A-63A

  MCB Mitsubishi 3P BHW-T4 3P /4.5kA/03A-63A

  Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BHW-T4 : BHW-T4
  Dòng Điện : 03A~63A
  Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BHW-T4: 380VAC
  Số pha : 3P
  Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BHW-T4 : 4.5kA
  MCB Mitsubishi 3P BHW-T4 bảo vệ ngắn mạch và quá tải

 • MCB Mitsubishi 3P BH-D10 3P /10kA/06A-63A

  MCB Mitsubishi 3P BH-D10 3P /10kA/06A-63A

  Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BH-D10 : BH-D10
  Dòng Điện : 06A~63A
  Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BH-D10: 380VAC
  Số pha : 3P
  Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D10 : 10kA
  MCB Mitsubishi 3P BH-D10 bảo vệ ngắn mạch và quá tải

 • MCB Mitsubishi 3P BH-D6 3P /6kA/06A-63A

  MCB Mitsubishi 3P BH-D6 3P /6kA/06A-63A

  Mã Hàng MCB Mitsubishi 3P BH-D6 : BH-D6
  Dòng Điện : 06A~63A
  Điện Áp của MCB Mitsubishi 3P BH-D6: 380VAC
  Số pha : 3P
  Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
  MCB Mitsubishi 3P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải