Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Thông Số Cơ Bản

Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Cáp Điện Cadivi – Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi bọc nhựa PVC dùng cho các thiết bị điện trong nhà.
Dây Điện Cadivi -Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivibọc nhựa PVC dùng để lắp đặt trong ống cố định trên tường hoặc trên sàn; âm trong tường, trong trần hoặc trong sàn; lắp đặt trong ống cứng, chịu lực, chống rò rỉ và được chôn trong đất.

Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Thông Tin chung của Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi Cadivi

  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160 OC:
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160OC:

Bảng giá Dây & Cáp Điện Cadivi

download

Catalog Dây & Cáp Điện Cadivi

download

Nhận Biết Cấu Trúc Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Tiêu Chuẩn Áp Dụng cho Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

  • TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
  • TCVN 6610-5 / IEC 60227-5
  • TCCS 10A
  • TCCS 10B
  • TCCS 10C
  • TCVN 6612 / IEC 60228

Đặc Tính Kỹ Thuật của Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

5.1-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 300/500 V – THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

0,5

1/0,80

36,0

0,6

2,0

8

0,75

1/0,97

24,5

0,6

2,2

11

1

1/1,13

18,1

0,6

2,3

14

5.2-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 450/750 V -THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

1,5

1/1,38

12,1

0,7

2,8

20

2,5

1/1,77

7,41

0,8

3,4

31

4

1/2,24

4,61

0,8

3,8

46

6

1/2,74

3,08

0,8

4,3

66

10

1/3,56

1,83

1,0

5,6

110

5.3-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VC – 0,6/1 kV-THEO TCCS 10B

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

2

1/1,60

8,92

0,8

3,2

27

3

1/2,00

5,65

0,8

3,6

38

7

1/3,00

2,52

1,0

5,0

81

5.4-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VA – 0,6/1 kV-THEO TCCS 10A

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

3

1/2,00

9,11

0,8

3,6

19

4

1/2,25

7,40

0,8

3,9

22

5

1/2,60

5,485

0,8

4,2

27

6

1/2,78

4,91

0,8

4,4

30

7

1/3,00

4,22

1,0

5,0

38

8

1/3,20

3,71

1,0

5,2

41

10

1/3,57

3,08

1,0

5,6

48

5.5-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 300/500 V – THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn-Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

0,5

16/0,20

39,0

0,6

2,1

9

0,75

24/0,20

26,0

0,6

2,3

12

1

32/0,20

19,5

0,6

2,5

15

5.6-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCm – 450/750 V – THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 x N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

1,5

1×30/0,25

13,3

0,7

3,0

21

2,5

1×50/0,25

7,98

0,8

3,6

33

4

1×56/0,30

4,95

0,8

4,2

49

6

7×12/0,30

3,30

0,8

4,8

69

10

7×12/0,40

1,91

1,0

6,2

121

16

7×18/0,40

1,21

1,0

7,2

173

25

7×28/0,40

0,780

1,2

8,9

267

35

7×40/0,40

0,554

1,2

10,1

369

50

19×21/0,40

0,386

1,4

12,0

523

70

19×19/0,50

0,272

1,4

13,8

723

95

19×25/0,50

0,206

1,6

15,8

950

120

19×32/0,50

0,161

1,6

17,4

1197

150

37×21/0,50

0,129

1,8

19,7

1537

185

37×25/0,50

0,106

2,0

21,5

1833

240

61×20/0,50

0,0801

2,2

24,6

2407

5.7-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmd – 0,6/1 kV – THEO TCCS 10C

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Kích thước dây gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of insulation

Approx. wire dimension

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

kg/km

2 x 0,5

16/0,20

39,0

0,7

2,3 x 4,6

20

2 x 0,75

24/0,20

26,0

0,7

2,5 x 5,1

26

2 x 1

32/0,20

19,5

0,7

2,7 x 5,4

31

2 x 1,5

30/0,25

13,3

0,7

3,0 x 6,0

42

2 x 2,5

50/0,25

7,98

0,8

3,6 x 7,3

66

5.8-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmo – 300/500 V – THEO TCVN 6610-5/IEC 60227-5

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày vỏ danh định

Kích thước dây gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

  Max. DC resistance at 200C

 Nominal thickness of insulation

Nominal thickness of sheath

Approx. wire dimension

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

2 x 0,75

24/0,20

26,0

0,6

0,8

3,9 x 6,3

42

2 x 1

32/0,20

19,5

0,6

0,8

4,1 x 6,6

49

5.9-ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY VCmo – 0,6/1 kV – THEO TCCS 10B

Ruột dẫn – Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Chiều dày vỏ danh định

Kích thước dây gần đúng (*)

Khối lượng dây gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal Area

Structure

  Max. DC resistance at 200C

 Nominal thickness of insulation

Nominal thickness of sheath

Approx. wire dimension

Approx. mass

mm2

N0 /mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

2 x 1,5

30/0,25

13,3

0,7

0,8

4,6 x 7,6

66

2 x 2,5

50/0,25

7,98

0,8

1,0

5,6 x 9,3

102

2 x 4

56/0,30

4,95

0,8

1,0

6,2 x 10,4

139

2 x 6

7 x 12/0,30

3,30

0,8

1,2

7,2 x 11,9

195

– (*)     : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại dây cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Hình Ảnh Quy Cách Cáp Điện Dân Dụng Cadivi

Dây Đơn mềm VCm CadiviDây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi
Dây Đơn Ruột Cứng Cadivi VC/VA
Dây Đơn Mềm VCm Cadivi
Dây Đôi Mềm Dẹt VCmd Cadiv
Dây Đôi Mềm Oval VCmo Cadivi

Bảng Quy Cách Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Nhóm Sản PhẩmQuy Cách
 Dây  đi ện  m ềm  bọc  nhựa  PVC  – 0,6/ 1kV- TCCS  10B: 2011  ( ruột  đồng)
VCmoVCmo-2×0.75-(2×30/0.25) -0.6/1kV
VCmo-2×1.0-(2×30/0.25) -0.6/1kV
VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV
VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV
VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0.6/1kV
VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0.6/1kV
VCmd Dây  đi ện  m ềm  bọc  nhựa  PVC  – 0,6/ 1kV- TCCS  10B: 2011  ( ruột  đồng)
VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) -0.6/1kV
VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) -0.6/1kV
VCmd-2×1-(2×32/0.2) -0.6/1kV
VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV
VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV

Dây Đôi Mềm Ovan VCmo Cadivi

Bảng Mã Hàng và giá tham khảo Cadivi

STTTên hàngQuy cáchĐVTSố Lượng Đơn giá có VAT Nhãn hiệu
1Dây CV120mm2 (0.6/1kV)CVM           1283580CADIVI
2Dây CV150mm2 (0.6/1kV)CVM           1338910CADIVI
3Dây CV16mm2 (0.6/1kV)CVM           137180CADIVI
4Dây CV185mm2 (0.6/1kV)CVM           1423170CADIVI
5Dây CV25mm2 (0.6/1kV)CVM           158300CADIVI
6Dây CV300mm2 (0.6/1kV)CVM           1695530CADIVI
7Dây CV35mm2 (0.6/1kV)CVM           180630CADIVI
8Dây CV400mm2 (0.6/1kV)CVM           1887150CADIVI
9Dây CV4mm2 (0.6/1kV)CVM           110043CADIVI
10Dây CV50mm2 (0.6/1kV)CVM           1110330CADIVI
11Dây CV6mm2 (0.6/1kV)CVM           114762CADIVI
12Dây CV70mm2 (0.6/1kV)CVM           1157410CADIVI
13Dây CV95mm2 (0.6/1kV)CVM           1217690CADIVI
14CX1/WBC-120-12/20(24) kVM           1354200CADIVI
15CX1/WBC-150-12/20(24) kVM           1426470CADIVI
16CX1/WBC-185-12/20(24) kVM           1524590CADIVI
17CX1/WBC-240-12/20(24) kVM           1676610CADIVI
18CX1/WBC-25-12/20(24) kVM           197570CADIVI
19CX1/WBC-35-12/20(24) kVM           1125290CADIVI
20CX1/WBC-50-12/20(24) kVM           1160710CADIVI
21CX1/WBC-70-12/20(24) kVM           1217580CADIVI
22CX1/WBC-95-12/20(24) kVM           1287540CADIVI
23CX1V/WBC-120-12/20(24) kVM           10CADIVI
24CX1V/WBC-150-12/20(24) kVM           10CADIVI
25CX1V/WBC-185-12/20(24) kVM           10CADIVI
26CX1V/WBC-240-12/20(24) kVM           10CADIVI
27CX1V/WBC-25-12/20(24) kVM           10CADIVI
28CX1V/WBC-300-12/20(24) kVM           1838090CADIVI
29CX1V/WBC-300-12/20(24) kVM           10CADIVI
30CX1V/WBC-35-12/20(24) kVM           10CADIVI
31CX1V/WBC-400-12/20(24) kVM           11057320CADIVI
32CX1V/WBC-400-12/20(24) kVM           10CADIVI
33CX1V/WBC-50-12/20(24) kVM           10CADIVI
34CX1V/WBC-70-12/20(24) kVM           10CADIVI
35CX1V/WBC-95-12/20(24) kVM           10CADIVI
36Dây CV1000mm2 (0.6/1kV)CVM           12340250CADIVI
37Dây CV500mm2 (0.6/1kV)CVM           11151370CADIVI
38DâyCV630mm2 (0.6/1kV)CVM           11482910CADIVI
39Dây CV800mm2 (0.6/1kV)CVM           11877040CADIVI
40Dây CV200mm2 (0.6/1kV)CVM           1464200CADIVI
41Dây CV250mm2 (0.6/1kV)CVM           1598070CADIVI
42Dây CV325mm2 (0.6/1kV)CVM           1761750CADIVI
43Dây AsXV120mm2 (24kV)M           194490CADIVI
44Dây AsXV150mm2 (24kV)M           1105160CADIVI
45Dây AsXV185mm2 (24kV)M           1122540CADIVI
46Dây AsXV240mm2 (24kV)M           1148280CADIVI
47Dây AsXV25mm2 (24kV)M           141030CADIVI
48Dây AsXV300mm2 (24kV)M           1174900CADIVI
49Dây AsXV35mm2 (24kV)M           149500CADIVI
50Dây AsXV50mm2 (24kV)M           156320CADIVI
51Dây AsXV70mm2 (24kV)M           164460CADIVI
52Dây AsXV95mm2 (24kV)M           179860CADIVI
53Dây AV10mm2 (0.6/1kV)M           14686CADIVI
54Dây AV120mm2 (0.6/1kV)M           136190CADIVI
55Dây AV150mm2 (0.6/1kV)M           146530CADIVI
56Dây AV16mm2 (0.6/1kV)M           16325CADIVI
57Dây AV185mm2 (0.6/1kV)M           156980CADIVI
58Dây AV200mm2 (0.6/1kV)M           162480CADIVI
59Dây AV240mm2 (0.6/1kV)M           172160CADIVI
60Dây AV25mm2 (0.6/1kV)M           18899CADIVI
61Dây AV300mm2 (0.6/1kV)M           190310CADIVI
62Dây AV35mm2 (0.6/1kV)M           111605CADIVI
63Dây AV400mm2 (0.6/1kV)M           1114180CADIVI
64Dây AV500mm2 (0.6/1kV)M           1143880CADIVI
65Dây AV50mm2 (0.6/1kV)M           116236CADIVI
66Dây AV70mm2 (0.6/1kV)M           121912CADIVI
67Dây AV95mm2 (0.6/1kV)M           129810CADIVI
68Dây AX1/WBC120mm2 (24kV)M           10CADIVI
69Dây AX1/WBC150mm2 (24kV)M           10CADIVI
70Dây AX1/WBC185mm2 (24kV)M           10CADIVI
71Dây AX1/WBC240mm2 (24kV)M           10CADIVI
72Dây AX1/WBC25mm2 (24kV)M           10CADIVI
73Dây AX1/WBC300mm2 (24kV)M           10CADIVI
74Dây AX1/WBC35mm2 (24kV)M           10CADIVI
75Dây AX1/WBC400mm2 (24kV)M           10CADIVI
76Dây AX1/WBC50mm2 (24kV)M           10CADIVI
77Dây AX1/WBC70mm2 (24kV)M           10CADIVI
78Dây AX1/WBC95mm2 (24kV)M           10CADIVI
79Dây AX1V/WBC120mm2 (24kV)M           195370CADIVI
80Dây AX1V/WBC150mm2 (24kV)M           1107140CADIVI
81Dây AX1V/WBC185mm2 (24kV)M           1124300CADIVI
82Dây AX1V/WBC240mm2 (24kV)M           1148720CADIVI
83Dây AX1V/WBC25mm2 (24kV)M           143230CADIVI
84Dây AX1V/WBC300mm2 (24kV)M           1176220CADIVI
85Dây AX1V/WBC35mm2 (24kV)M           149940CADIVI
86Dây AX1V/WBC400mm2 (24kV)M           1213070CADIVI
87Dây AX1V/WBC50mm2 (24kV)M           158850CADIVI
88Dây AX1V/WBC70mm2 (24kV)M           170070CADIVI
89Dây AX1V/WBC95mm2 (24kV)M           182830CADIVI
90Dây AX1V120mm2 (24kV)M           190860CADIVI
91Dây AX1V150mm2 (24kV)M           1103950CADIVI
92Dây AX1V185mm2 (24kV)M           1115170CADIVI
93Dây AX1V240mm2 (24kV)M           1138160CADIVI
94Dây AX1V25mm2 (24kV)M           143560CADIVI
95Dây AX1V300mm2 (24kV)M           1163460CADIVI
96Dây AX1V350mm2 (24kV)M           10CADIVI
97Dây AX1V35mm2 (24kV)M           147300CADIVI
98Dây AX1V400mm2 (24kV)M           1187990CADIVI
99Dây AX1V50mm2 (24kV)M           155770CADIVI
100Dây AX1V70mm2 (24kV)M           166220CADIVI
101Dây AX1V95mm2 (24kV)M           179090CADIVI
102Dây AXV/DATA10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
103Dây AXV/DATA120mm2 (0.6/1kV)M           181070CADIVI
104Dây AXV/DATA150mm2 (0.6/1kV)M           190750CADIVI
105Dây AXV/DATA16mm2 (0.6/1kV)M           128600CADIVI
106Dây AXV/DATA185mm2 (0.6/1kV)M           1104060CADIVI
107Dây AXV/DATA240mm2 (0.6/1kV)M           1126170CADIVI
108Dây AXV/DATA25mm2 (0.6/1kV)M           134980CADIVI
109Dây AXV/DATA300mm2 (0.6/1kV)M           1151800CADIVI
110Dây AXV/DATA35mm2 (0.6/1kV)M           139710CADIVI
111Dây AXV/DATA400mm2 (0.6/1kV)M           1185790CADIVI
112Dây AXV/DATA50mm2 (0.6/1kV)M           147520CADIVI
113Dây AXV/DATA70mm2 (0.6/1kV)M           154230CADIVI
114Dây AXV/DATA95mm2 (0.6/1kV)M           165780CADIVI
115Dây AXV/DSTA2x10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
116Dây AXV/DSTA2x120mm2 (0.6/1kV)M           1176000CADIVI
117Dây AXV/DSTA2x150mm2 (0.6/1kV)M           1196790CADIVI
118Dây AXV/DSTA2x16mm2 (0.6/1kV)M           143340CADIVI
119Dây AXV/DSTA2x185mm2 (0.6/1kV)M           1232760CADIVI
120Dây AXV/DSTA2x240mm2 (0.6/1kV)M           1281710CADIVI
121Dây AXV/DSTA2x25mm2 (0.6/1kV)M           155000CADIVI
122Dây AXV/DSTA2x300mm2 (0.6/1kV)M           1345840CADIVI
123Dây AXV/DSTA2x35mm2 (0.6/1kV)M           164460CADIVI
124Dây AXV/DSTA2x400mm2 (0.6/1kV)M           1425260CADIVI
125Dây AXV/DSTA2x50mm2 (0.6/1kV)M           176120CADIVI
126Dây AXV/DSTA2x70mm2 (0.6/1kV)M           195480CADIVI
127Dây AXV/DSTA2x95mm2 (0.6/1kV)M           1118690CADIVI
128Dây AXV/DSTA3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           142460CADIVI
129Dây AXV/DSTA3x10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
130Dây AXV/DSTA3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1241010CADIVI
131Dây AXV/DSTA3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1250470CADIVI
132Dây AXV/DSTA3x120mm2 (0.6/1kV)M           1220770CADIVI
133Dây AXV/DSTA3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1286440CADIVI
134Dây AXV/DSTA3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1298100CADIVI
135Dây AXV/DSTA3x150mm2 (0.6/1kV)M           1251680CADIVI
136Dây AXV/DSTA3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           158740CADIVI
137Dây AXV/DSTA3x16mm2 (0.6/1kV)M           151040CADIVI
138Dây AXV/DSTA3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1349250CADIVI
139Dây AXV/DSTA3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           1340010CADIVI
140Dây AXV/DSTA3x185mm2 (0.6/1kV)M           1300410CADIVI
141Dây AXV/DSTA3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           1424710CADIVI
142Dây AXV/DSTA3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1440000CADIVI
143Dây AXV/DSTA3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1453860CADIVI
144Dây AXV/DSTA3x240mm2 (0.6/1kV)M           1370040CADIVI
145Dây AXV/DSTA3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           170730CADIVI
146Dây AXV/DSTA3x25mm2 (0.6/1kV)M           165120CADIVI
147Dây AXV/DSTA3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           1515240CADIVI
148Dây AXV/DSTA3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1532070CADIVI
149Dây AXV/DSTA3x300mm2 (0.6/1kV)M           1445060CADIVI
150Dây AXV/DSTA3x35mm2 (0.6/1kV)M           175130CADIVI
151Dây AXV/DSTA3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           1637120CADIVI
152Dây AXV/DSTA3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           1660660CADIVI
153Dây AXV/DSTA3x400mm2 (0.6/1kV)M           1553630CADIVI
154Dây AXV/DSTA3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1107470CADIVI
155Dây AXV/DSTA3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1111650CADIVI
156Dây AXV/DSTA3x50mm2 (0.6/1kV)M           194050CADIVI
157Dây AXV/DSTA3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1138050CADIVI
158Dây AXV/DSTA3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1142780CADIVI
159Dây AXV/DSTA3x70mm2 (0.6/1kV)M           1120450CADIVI
160Dây AXV/DSTA3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1196020CADIVI
161Dây AXV/DSTA3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1205040CADIVI
162Dây AXV/DSTA3x95mm2 (0.6/1kV)M           1154880CADIVI
163Dây AXV/DSTA4x10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
164Dây AXV/DSTA4x120mm2 (0.6/1kV)M           1255530CADIVI
165Dây AXV/DSTA4x150mm2 (0.6/1kV)M           1321200CADIVI
166Dây AXV/DSTA4x16mm2 (0.6/1kV)M           153570CADIVI
167Dây AXV/DSTA4x185mm2 (0.6/1kV)M           1377850CADIVI
168Dây AXV/DSTA4x240mm2 (0.6/1kV)M           1472010CADIVI
169Dây AXV/DSTA4x25mm2 (0.6/1kV)M           174800CADIVI
170Dây AXV/DSTA4x300mm2 (0.6/1kV)M           1572880CADIVI
171Dây AXV/DSTA4x35mm2 (0.6/1kV)M           189430CADIVI
172Dây AXV/DSTA4x400mm2 (0.6/1kV)M           1715330CADIVI
173Dây AXV/DSTA4x50mm2 (0.6/1kV)M           1116710CADIVI
174Dây AXV/DSTA4x70mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
175Dây AXV/DSTA4x95mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
176Dây AXV/S120mm2 (24kV)M           1140360CADIVI
177Dây AXV/S150mm2 (24kV)M           1157960CADIVI
178Dây AXV/S185mm2 (24kV)M           1175010CADIVI
179Dây AXV/S240mm2 (24kV)M           1200530CADIVI
180Dây AXV/S25mm2 (24kV)M           182610CADIVI
181Dây AXV/S300mm2 (24kV)M           1230230CADIVI
182Dây AXV/S35mm2 (24kV)M           189430CADIVI
183Dây AXV/S400mm2 (24kV)M           1268400CADIVI
184Dây AXV/S50mm2 (24kV)M           199220CADIVI
185Dây AXV/S70mm2 (24kV)M           1111870CADIVI
186Dây AXV/S95mm2 (24kV)M           1127380CADIVI
187Dây AXV/S-AWA120mm2 (24kV)M           1205150CADIVI
188Dây AXV/S-AWA150mm2 (24kV)M           1230010CADIVI
189Dây AXV/S-AWA185mm2 (24kV)M           1246070CADIVI
190Dây AXV/S-AWA240mm2 (24kV)M           1278410CADIVI
191Dây AXV/S-AWA300mm2 (24kV)M           1330550CADIVI
192Dây AXV/S-AWA400mm2 (24kV)M           1372900CADIVI
193Dây AXV/S-AWA50mm2 (24kV)M           1149710CADIVI
194Dây AXV/S-AWA70mm2 (24kV)M           1171380CADIVI
195Dây AXV/S-AWA95mm2 (24kV)M           1189420CADIVI
196Dây AXV/S-DATA120mm2 (24kV)M           1189310CADIVI
197Dây AXV/S-DATA150mm2 (24kV)M           1208670CADIVI
198Dây AXV/S-DATA185mm2 (24kV)M           1229240CADIVI
199Dây AXV/S-DATA240mm2 (24kV)M           1257950CADIVI
200Dây AXV/S-DATA300mm2 (24kV)M           1292160CADIVI
201Dây AXV/S-DATA400mm2 (24kV)M           1336490CADIVI
202Dây AXV/S-DATA50mm2 (24kV)M           1140140CADIVI
203Dây AXV/S-DATA70mm2 (24kV)M           1155870CADIVI
204Dây AXV/S-DATA95mm2 (24kV)M           1173580CADIVI
205Dây AXV/SE3x120mm2 (24kV)M           1476960CADIVI
206Dây AXV/SE3x150mm2 (24kV)M           1540430CADIVI
207Dây AXV/SE3x185mm2 (24kV)M           1601810CADIVI
208Dây AXV/SE3x240mm2 (24kV)M           1686510CADIVI
209Dây AXV/SE3x300mm2 (24kV)M           1782210CADIVI
210Dây AXV/SE3x400mm2 (24kV)M           1911130CADIVI
211Dây AXV/SE3x50mm2 (24kV)M           1334290CADIVI
212Dây AXV/SE3x70mm2 (24kV)M           1380930CADIVI
213Dây AXV/SE3x95mm2 (24kV)M           1431860CADIVI
214Dây AXV/SE-DSTA3x120mm2 (24kV)M           1592240CADIVI
215Dây AXV/SE-DSTA3x150mm2 (24kV)M           1679690CADIVI
216Dây AXV/SE-DSTA3x185mm2 (24kV)M           1777480CADIVI
217Dây AXV/SE-DSTA3x240mm2 (24kV)M           1890010CADIVI
218Dây AXV/SE-DSTA3x300mm2 (24kV)M           1992640CADIVI
219Dây AXV/SE-DSTA3x400mm2 (24kV)M           11133770CADIVI
220Dây AXV/SE-DSTA3x50mm2 (24kV)M           1429990CADIVI
221Dây AXV/SE-DSTA3x70mm2 (24kV)M           1478280CADIVI
222Dây AXV/SE-DSTA3x95mm2 (24kV)M           1542740CADIVI
223Dây AXV/SE-SWA3x120mm2 (24kV)M           1742390CADIVI
224Dây AXV/SE-SWA3x150mm2 (24kV)M           1834130CADIVI
225Dây AXV/SE-SWA3x185mm2 (24kV)M           1903430CADIVI
226Dây AXV/SE-SWA3x240mm2 (24kV)M           11019370CADIVI
227Dây AXV/SE-SWA3x300mm2 (24kV)M           11131680CADIVI
228Dây AXV/SE-SWA3x400mm2 (24kV)M           11280730CADIVI
229Dây AXV/SE-SWA3x50mm2 (24kV)M           1515460CADIVI
230Dây AXV/SE-SWA3x70mm2 (24kV)M           1570460CADIVI
231Dây AXV/SE-SWA3x95mm2 (24kV)M           1660990CADIVI
232Dây AXV10mm2 (0.6/1kV)M           16952CADIVI
233Dây AXV120mm2 (0.6/1kV)M           145540CADIVI
234Dây AXV150mm2 (0.6/1kV)M           153570CADIVI
235Dây AXV16mm2 (0.6/1kV)M           18877CADIVI
236Dây AXV185mm2 (0.6/1kV)M           166770CADIVI
237Dây AXV200mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
238Dây AXV240mm2 (0.6/1kV)M           183270CADIVI
239Dây AXV25mm2 (0.6/1kV)M           112210CADIVI
240Dây AXV2x10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
241Dây AXV2x120mm2 (0.6/1kV)M           1122540CADIVI
242Dây AXV2x150mm2 (0.6/1kV)M           1139150CADIVI
243Dây AXV2x16mm2 (0.6/1kV)M           129810CADIVI
244Dây AXV2x185mm2 (0.6/1kV)M           1167200CADIVI
245Dây AXV2x240mm2 (0.6/1kV)M           1207460CADIVI
246Dây AXV2x25mm2 (0.6/1kV)M           138170CADIVI
247Dây AXV2x300mm2 (0.6/1kV)M           1258940CADIVI
248Dây AXV2x35mm2 (0.6/1kV)M           145870CADIVI
249Dây AXV2x400mm2 (0.6/1kV)M           1325380CADIVI
250Dây AXV2x50mm2 (0.6/1kV)M           156870CADIVI
251Dây AXV2x70mm2 (0.6/1kV)M           172380CADIVI
252Dây AXV2x95mm2 (0.6/1kV)M           191190CADIVI
253Dây AXV300mm2 (0.6/1kV)M           1103400CADIVI
254Dây AXV35mm2 (0.6/1kV)M           115345CADIVI
255Dây AXV3x10mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
256Dây AXV3x120mm2 (0.6/1kV)M           1161810CADIVI
257Dây AXV3x150mm2 (0.6/1kV)M           1187770CADIVI
258Dây AXV3x16mm2 (0.6/1kV)M           135970CADIVI
259Dây AXV3x185mm2 (0.6/1kV)M           1228140CADIVI
260Dây AXV3x240mm2 (0.6/1kV)M           1286550CADIVI
261Dây AXV3x25mm2 (0.6/1kV)M           147300CADIVI
262Dây AXV3x300mm2 (0.6/1kV)M           1350240CADIVI
263Dây AXV3x35mm2 (0.6/1kV)M           156100CADIVI
264Dây AXV3x400mm2 (0.6/1kV)M           1442750CADIVI
265Dây AXV3x50mm2 (0.6/1kV)M           173260CADIVI
266Dây AXV3x70mm2 (0.6/1kV)M           195260CADIVI
267Dây AXV3x95mm2 (0.6/1kV)M           1124190CADIVI
268Dây AXV400mm2 (0.6/1kV)M           1130020CADIVI
269Dây AXV4x10mm2 (0.6/1kV)M           132120CADIVI
270Dây AXV4x120mm2 (0.6/1kV)M           1202510CADIVI
271Dây AXV4x150mm2 (0.6/1kV)M           1245410CADIVI
272Dây AXV4x16mm2 (0.6/1kV)M           143670CADIVI
273Dây AXV4x185mm2 (0.6/1kV)M           1296450CADIVI
274Dây AXV4x240mm2 (0.6/1kV)M           1374000CADIVI
275Dây AXV4x25mm2 (0.6/1kV)M           157530CADIVI
276Dây AXV4x300mm2 (0.6/1kV)M           1461890CADIVI
277Dây AXV4x35mm2 (0.6/1kV)M           169630CADIVI
278Dây AXV4x400mm2 (0.6/1kV)M           1574530CADIVI
279Dây AXV4x50mm2 (0.6/1kV)M           192180CADIVI
280Dây AXV4x70mm2 (0.6/1kV)M           1122320CADIVI
281Dây AXV4x95mm2 (0.6/1kV)M           1159390CADIVI
282Dây AXV500mm2 (0.6/1kV)M           1163240CADIVI
283Dây AXV50mm2 (0.6/1kV)M           120812CADIVI
284Dây AXV630mm2 (0.6/1kV)M           1208560CADIVI
285Dây AXV70mm2 (0.6/1kV)M           127830CADIVI
286Dây AXV95mm2 (0.6/1kV)M           135860CADIVI
287Dây CV/FR1x1.5mm2 (0.6/1kV)M           17491CADIVI
288Dây CV/FR1x10mm2 (0.6/1kV)M           130030CADIVI
289Dây CV/FR1x120mm2 (0.6/1kV)M           1301730CADIVI
290Dây CV/FR1x150mm2 (0.6/1kV)M           1357940CADIVI
291Dây CV/FR1x16mm2 (0.6/1kV)M           143340CADIVI
292Dây CV/FR1x185mm2 (0.6/1kV)M           1445280CADIVI
293Dây CV/FR1x2.5mm2 (0.6/1kV)M           110076CADIVI
294Dây CV/FR1x200mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
295Dây CV/FR1x240mm2 (0.6/1kV)M           1580360CADIVI
296Dây CV/FR1x25mm2 (0.6/1kV)M           166770CADIVI
297Dây CV/FR1x300mm2 (0.6/1kV)M           1724460CADIVI
298Dây CV/FR1x35 mm2 (0.6/1kV)M           190200CADIVI
299Dây CV/FR1x400mm2 (0.6/1kV)M           1906730CADIVI
300Dây CV/FR1x4mm2 (0.6/1kV)M           114410CADIVI
301Dây CV/FR1x50mm2 (0.6/1kV)M           1124080CADIVI
302Dây CV/FR1x6mm2 (0.6/1kV)M           119514CADIVI
303Dây CV/FR1x70mm2 (0.6/1kV)M           1172810CADIVI
304Dây CV/FR1x8mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
305Dây CV/FR1x95mm2 (0.6/1kV)M           1236390CADIVI
306Dây CV/FRT1x1.5mm2 (0.6/1kV)M           15236CADIVI
307Dây CV/FRT1x10mm2 (0.6/1kV)M           125850CADIVI
308Dây CV/FRT1x120mm2 (0.6/1kV)M           1290840CADIVI
309Dây CV/FRT1x150mm2 (0.6/1kV)M           1345620CADIVI
310Dây CV/FRT1x16mm2 (0.6/1kV)M           138610CADIVI
311Dây CV/FRT1x185mm2 (0.6/1kV)M           1430320CADIVI
312Dây CV/FRT1x1mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
313Dây CV/FRT1x2.5mm2 (0.6/1kV)M           17513CADIVI
314Dây CV/FRT1x240mm2 (0.6/1kV)M           1563420CADIVI
315Dây CV/FRT1x25mm2 (0.6/1kV)M           160830CADIVI
316Dây CV/FRT1x300mm2 (0.6/1kV)M           1705320CADIVI
317Dây CV/FRT1x35mm2 (0.6/1kV)M           183380CADIVI
318Dây CV/FRT1x400mm2 (0.6/1kV)M           1898040CADIVI
319Dây CV/FRT1x4mm2 (0.6/1kV)M           111242CADIVI
320Dây CV/FRT1x500mm2 (0.6/1kV)M           11147740CADIVI
321Dây CV/FRT1x50mm2 (0.6/1kV)M           1116050CADIVI
322Dây CV/FRT1x630mm2 (0.6/1kV)M           11475760CADIVI
323Dây CV/FRT1x6mm2 (0.6/1kV)M           116115CADIVI
324Dây CV/FRT1x70mm2 (0.6/1kV)M           1163460CADIVI
325Dây CV/FRT1x95mm2 (0.6/1kV)M           1225390CADIVI
326Dây CV1.25mm2 (0.6/1kV)CVM           13146CADIVI
327Dây CV1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           14070CADIVI
328Dây CV100mm2 (0.6/1kV)CVM           1236720CADIVI
329Dây CV10mm2 (0.6/1kV)CVM           124420CADIVI
330Dây CV11mm2 (0.6/1kV)CVM           126180CADIVI
331Dây CV14mm2 (0.6/1kV)CVM           133770CADIVI
332Dây CV1mm2 (0.6/1kV)CVM           12959CADIVI
333Dây CV2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           16633CADIVI
334Dây CV22mm2 (0.6/1kV)CVM           152470CADIVI
335Dây CV240mm2 (0.6/1kV)CVM           1554510CADIVI
336Dây CV2mm2 (0.6/1kV)CVM           15269CADIVI
337Dây CV3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           18921CADIVI
338Dây CV30mm2 (0.6/1kV)CVM           168860CADIVI
339Dây CV350mm2 (0.6/1kV)CVM           1821150CADIVI
340Dây CV38mm2 (0.6/1kV)CVM           187560CADIVI
341Dây CV5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           113816CADIVI
342Dây CV5mm2 (0.6/1kV)CVM           112518CADIVI
343Dây CV60mm2 (0.6/1kV)CVM           1141350CADIVI
344Dây CV75mm2 (0.6/1kV)CVM           1177650CADIVI
345Dây CV80mm2 (0.6/1kV)CVM           1185790CADIVI
346Dây CV8mm2 (0.6/1kV)CVM           119789CADIVI
347Dây CVV/DATA120mm2 (0.6/1kV)CVM           1326260CADIVI
348Dây CVV/DATA150mm2 (0.6/1kV)CVM           1384230CADIVI
349Dây CVV/DATA185mm2 (0.6/1kV)CVM           1473440CADIVI
350Dây CVV/DATA240mm2 (0.6/1kV)CVM           1611930CADIVI
351Dây CVV/DATA25mm2 (0.6/1kV)CVM           185250CADIVI
352Dây CVV/DATA300mm2 (0.6/1kV)CVM           1761200CADIVI
353Dây CVV/DATA35mm2 (0.6/1kV)CVM           1109450CADIVI
354Dây CVV/DATA400mm2 (0.6/1kV)CVM           1964480CADIVI
355Dây CVV/DATA50mm2 (0.6/1kV)CVM           1142890CADIVI
356Dây CVV/DATA70mm2 (0.6/1kV)CVM           1189970CADIVI
357Dây CVV/DATA95mm2 (0.6/1kV)CVM           1255640CADIVI
358Dây CVV/DSTA 3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1255420CADIVI
359Dây CVV/DSTA2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           176890CADIVI
360Dây CVV/DSTA2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1667040CADIVI
361Dây CVV/DSTA2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1787270CADIVI
362Dây CVV/DSTA2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1110220CADIVI
363Dây CVV/DSTA2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1974050CADIVI
364Dây CVV/DSTA2x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
365Dây CVV/DSTA2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11257850CADIVI
366Dây CVV/DSTA2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1157080CADIVI
367Dây CVV/DSTA2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           11573440CADIVI
368Dây CVV/DSTA2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1204600CADIVI
369Dây CVV/DSTA2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           11991440CADIVI
370Dây CVV/DSTA2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           143890CADIVI
371Dây CVV/DSTA2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1266970CADIVI
372Dây CVV/DSTA2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           156320CADIVI
373Dây CVV/DSTA2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1367950CADIVI
374Dây CVV/DSTA2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1501160CADIVI
375Dây CVV/DSTA3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1119680CADIVI
376Dây CVV/DSTA3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1102190CADIVI
377Dây CVV/DSTA3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11140700CADIVI
378Dây CVV/DSTA3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11208900CADIVI
379Dây CVV/DSTA3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1960740CADIVI
380Dây CVV/DSTA3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11356300CADIVI
381Dây CVV/DSTA3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11421970CADIVI
382Dây CVV/DSTA3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11136520CADIVI
383Dây CVV/DSTA3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1178420CADIVI
384Dây CVV/DSTA3x16+1x8mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
385Dây CVV/DSTA3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1148280CADIVI
386Dây CVV/DSTA3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11767590CADIVI
387Dây CVV/DSTA3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11653520CADIVI
388Dây CVV/DSTA3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11409980CADIVI
389Dây CVV/DSTA3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           12212430CADIVI
390Dây CVV/DSTA3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12281950CADIVI
391Dây CVV/DSTA3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12374350CADIVI
392Dây CVV/DSTA3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11834030CADIVI
393Dây CVV/DSTA3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1216260CADIVI
394Dây CVV/DSTA3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12753740CADIVI
395Dây CVV/DSTA3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12759460CADIVI
396Dây CVV/DSTA3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12282720CADIVI
397Dây CVV/DSTA3x35+1x16 mm2 (0.6/1kV)CVM           1325820CADIVI
398Dây CVV/DSTA3x35+1x25 mm2 (0.6/1kV)CVM           1348590CADIVI
399Dây CVV/DSTA3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1284900CADIVI
400Dây CVV/DSTA3x4+1x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           163800CADIVI
401Dây CVV/DSTA3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           13381840CADIVI
402Dây CVV/DSTA3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           13629120CADIVI
403Dây CVV/DSTA3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           12900480CADIVI
404Dây CVV/DSTA3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
405Dây CVV/DSTA3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1447480CADIVI
406Dây CVV/DSTA3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1472120CADIVI
407Dây CVV/DSTA3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1380380CADIVI
408Dây CVV/DSTA3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)CVM           182170CADIVI
409Dây CVV/DSTA3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           172160CADIVI
410Dây CVV/DSTA3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1620510CADIVI
411Dây CVV/DSTA3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1651420CADIVI
412Dây CVV/DSTA3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1530970CADIVI
413Dây CVV/DSTA3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1870100CADIVI
414Dây CVV/DSTA3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1920810CADIVI
415Dây CVV/DSTA3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1748220CADIVI
416Dây CVV/DSTA4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1130020CADIVI
417Dây CVV/DSTA4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11256420CADIVI
418Dây CVV/DSTA4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11501830CADIVI
419Dây CVV/DSTA4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1187440CADIVI
420Dây CVV/DSTA4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11861090CADIVI
421Dây CVV/DSTA4x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           147850CADIVI
422Dây CVV/DSTA4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           12424290CADIVI
423Dây CVV/DSTA4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1276320CADIVI
424Dây CVV/DSTA4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           13027090CADIVI
425Dây CVV/DSTA4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1369490CADIVI
426Dây CVV/DSTA4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           13844500CADIVI
427Dây CVV/DSTA4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           168420CADIVI
428Dây CVV/DSTA4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1500060CADIVI
429Dây CVV/DSTA4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           187340CADIVI
430Dây CVV/DSTA4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1716540CADIVI
431Dây CVV/DSTA4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1978450CADIVI
432Dây CVV1.5 mm2 (0.6/1kV)CVM           15874CADIVI
433Dây CVV10mm2 (0.6/1kV)CVM           127060CADIVI
434Dây CVV120mm2 (0.6/1kV)CVM           1292050CADIVI
435Dây CVV150mm2 (0.6/1kV)CVM           1348040CADIVI
436Dây CVV16mm2 (0.6/1kV)CVM           140150CADIVI
437Dây CVV185mm2 (0.6/1kV)CVM           1434170CADIVI
438Dây CVV1mm2 (0.6/1kV)CVM           14554CADIVI
439Dây CVV2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           18481CADIVI
440Dây CVV240mm2 (0.6/1kV)CVM           1568040CADIVI
441Dây CVV25mm2 (0.6/1kV)CVM           162150CADIVI
442Dây CVV2x1.25mm2 (0.6/1kV)CVM           112617CADIVI
443Dây CVV2x1.5mm2 (300/500V)CVM           113057CADIVI
444Dây CVV2x10mm2 (300/500V)CVM           161820CADIVI
445Dây CVV2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1613800CADIVI
446Dây CVV2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1727430CADIVI
447Dây CVV2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           195810CADIVI
448Dây CVV2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1905520CADIVI
449Dây CVV2x2.5mm2 (300/500V)CVM           119162CADIVI
450Dây CVV2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11181290CADIVI
451Dây CVV2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1138930CADIVI
452Dây CVV2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           11480930CADIVI
453Dây CVV2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1185130CADIVI
454Dây CVV2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           11886830CADIVI
455Dây CVV2x4mm2 (300/500V)CVM           127720CADIVI
456Dây CVV2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1246620CADIVI
457Dây CVV2x6mm2 (300/500V)CVM           138280CADIVI
458Dây CVV2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1344630CADIVI
459Dây CVV2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1471350CADIVI
460Dây CVV300mm2 (0.6/1kV)CVM           1712580CADIVI
461Dây CVV35mm2 (0.6/1kV)CVM           184700CADIVI
462Dây CVV3x1.5mm2 (300/500V)CVM           117237CADIVI
463Dây CVV3x10mm2 (300/500V)CVM           185910CADIVI
464Dây CVV3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11066230CADIVI
465Dây CVV3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11130580CADIVI
466Dây CVV3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1899250CADIVI
467Dây CVV3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11270390CADIVI
468Dây CVV3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11333750CADIVI
469Dây CVV3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11068320CADIVI
470Dây CVV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1160050CADIVI
471Dây CVV3x16+1x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1154990CADIVI
472Dây CVV3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1132660CADIVI
473Dây CVV3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11668370CADIVI
474Dây CVV3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11561010CADIVI
475Dây CVV3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11333200CADIVI
476Dây CVV3x2.5mm2 (300/500V)CVM           125520CADIVI
477Dây CVV3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           12096050CADIVI
478Dây CVV3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12162160CADIVI
479Dây CVV3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12251920CADIVI
480Dây CVV3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11743720CADIVI
481Dây CVV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1235730CADIVI
482Dây CVV3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1197890CADIVI
483Dây CVV3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12617560CADIVI
484Dây CVV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12625150CADIVI
485Dây CVV3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12182840CADIVI
486Dây CVV3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1303710CADIVI
487Dây CVV3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1325600CADIVI
488Dây CVV3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1265870CADIVI
489Dây CVV3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           13226630CADIVI
490Dây CVV3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           13466320CADIVI
491Dây CVV3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           12782560CADIVI
492Dây CVV3x4mm2 (300/500V)CVM           137400CADIVI
493Dây CVV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1419100CADIVI
494Dây CVV3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1441650CADIVI
495Dây CVV3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1357390CADIVI
496Dây CVV3x6mm2 (300/500V)CVM           153240CADIVI
497Dây CVV3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1587510CADIVI
498Dây CVV3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1616770CADIVI
499Dây CVV3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1503360CADIVI
500Dây CVV3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1808390CADIVI
501Dây CVV3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1856680CADIVI
502Dây CVV3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1694650CADIVI
503Dây CVV400mm2 (0.6/1kV)CVM           1907610CADIVI
504Dây CVV4mm2 (0.6/1kV)CVM           112331CADIVI
505Dây CVV4x1.5mm2 (300/500V)CVM           121890CADIVI
506Dây CVV4x10mm2 (300/500V)CVM           1111870CADIVI
507Dây CVV4x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1120890CADIVI
508Dây CVV4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11191410CADIVI
509Dây CVV4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11423620CADIVI
510Dây CVV4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1170280CADIVI
511Dây CVV4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11770670CADIVI
512Dây CVV4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           118810CADIVI
513Dây CVV4x2.5mm2 (300/500V)CVM           132450CADIVI
514Dây CVV4x22mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
515Dây CVV4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           12319020CADIVI
516Dây CVV4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1257620CADIVI
517Dây CVV4x3.5mm2 (300/500V)CVM           10CADIVI
518Dây CVV4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12906090CADIVI
519Dây CVV4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1348260CADIVI
520Dây CVV4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           13704470CADIVI
521Dây CVV4x4mm2 (300/500V)CVM           148840CADIVI
522Dây CVV4x5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           167980CADIVI
523Dây CVV4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1470910CADIVI
524Dây CVV4x6mm2 (300/500V)CVM           169960CADIVI
525Dây CVV4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1665720CADIVI
526Dây CVV4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           192730CADIVI
527Dây CVV4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1918500CADIVI
528Dây CVV500mm2 (0.6/1kV)CVM           11160610CADIVI
529Dây CVV50mm2 (0.6/1kV)CVM           1115170CADIVI
530Dây CVV630mm2 (0.6/1kV)CVM           11493030CADIVI
531Dây CVV6mm2 (0.6/1kV)CVM           117292CADIVI
532Dây CVV70mm2 (0.6/1kV)CVM           1163020CADIVI
533Dây CVV95mm2 (0.6/1kV)CVM           1224950CADIVI
534Dây CX1V120mm2 (24kV)M           1353430CADIVI
535Dây CX1V150mm2 (24kV)M           1425260CADIVI
536Dây CX1V185mm2 (24kV)M           1523270CADIVI
537Dây CX1V240mm2 (24kV)M           1674630CADIVI
538Dây CX1V25mm2 (24kV)M           197350CADIVI
539Dây CX1V300mm2 (24kV)M           1835780CADIVI
540Dây CX1V35mm2 (24kV)M           1125070CADIVI
541Dây CX1V400mm2 (24kV)M           11054900CADIVI
542Dây CX1V500mm2 (24kV)M           11314720CADIVI
543Dây CX1V50mm2 (24kV)M           1160160CADIVI
544Dây CX1V630mm2 (24kV)M           10CADIVI
545Dây CX1V70mm2 (24kV)M           1216920CADIVI
546Dây CX1V95mm2 (24kV)M           1286880CADIVI
547Dây CXV/DATA10mm2 (0.6/1kV)CVM           144990CADIVI
548Dây CXV/DATA120mm2 (0.6/1kV)CVM           1328020CADIVI
549Dây CXV/DATA150mm2 (0.6/1kV)CVM           1389290CADIVI
550Dây CXV/DATA185mm2 (0.6/1kV)CVM           1479270CADIVI
551Dây CXV/DATA2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           121714CADIVI
552Dây CXV/DATA240mm2 (0.6/1kV)CVM           1619190CADIVI
553Dây CXV/DATA25mm2 (0.6/1kV)CVM           185470CADIVI
554Dây CXV/DATA300mm2 (0.6/1kV)CVM           1770440CADIVI
555Dây CXV/DATA35mm2 (0.6/1kV)CVM           1110330CADIVI
556Dây CXV/DATA400mm2 (0.6/1kV)CVM           1975700CADIVI
557Dây CXV/DATA50mm2 (0.6/1kV)CVM           1143550CADIVI
558Dây CXV/DATA6mm2 (0.6/1kV)CVM           133110CADIVI
559Dây CXV/DATA70mm2 (0.6/1kV)CVM           1191950CADIVI
560Dây CXV/DATA95mm2 (0.6/1kV)CVM           1257400CADIVI
561Dây CXV/DSTA2x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           127940CADIVI
562Dây CXV/DSTA2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           175570CADIVI
563Dây CXV/DSTA2x11mm2 (0.6/1kV)CVM           179860CADIVI
564Dây CXV/DSTA2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1671330CADIVI
565Dây CXV/DSTA2x14mm2 (0.6/1kV)CVM           198010CADIVI
566Dây CXV/DSTA2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1794310CADIVI
567Dây CXV/DSTA2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1106810CADIVI
568Dây CXV/DSTA2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1981970CADIVI
569Dây CXV/DSTA2x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           131020CADIVI
570Dây CXV/DSTA2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11269730CADIVI
571Dây CXV/DSTA2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1156420CADIVI
572Dây CXV/DSTA2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           11586530CADIVI
573Dây CXV/DSTA2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1206030CADIVI
574Dây CXV/DSTA2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           12008710CADIVI
575Dây CXV/DSTA2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           142570CADIVI
576Dây CXV/DSTA2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1268620CADIVI
577Dây CXV/DSTA2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           154890CADIVI
578Dây CXV/DSTA2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1371360CADIVI
579Dây CXV/DSTA2x8mm2 (0.6/1kV)CVM           166770CADIVI
580Dây CXV/DSTA2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1502920CADIVI
581Dây CXV/DSTA3x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           132890CADIVI
582Dây CXV/DSTA3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1117590CADIVI
583Dây CXV/DSTA3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1101200CADIVI
584Dây CXV/DSTA3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           11140150CADIVI
585Dây CXV/DSTA3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11204720CADIVI
586Dây CXV/DSTA3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1963710CADIVI
587Dây CXV/DSTA3x14+1x8mm2 (0.6/1kV)M           1154770CADIVI
588Dây CXV/DSTA3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           11359490CADIVI
589Dây CXV/DSTA3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11424280CADIVI
590Dây CXV/DSTA3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11149720CADIVI
591Dây CXV/DSTA3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1175780CADIVI
592Dây CXV/DSTA3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1146190CADIVI
593Dây CXV/DSTA3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)M           11772210CADIVI
594Dây CXV/DSTA3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11658140CADIVI
595Dây CXV/DSTA3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11426040CADIVI
596Dây CXV/DSTA3x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           138940CADIVI
597Dây CXV/DSTA3x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1198330CADIVI
598Dây CXV/DSTA3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           12219580CADIVI
599Dây CXV/DSTA3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           12288220CADIVI
600Dây CXV/DSTA3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           12381060CADIVI
601Dây CXV/DSTA3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11853830CADIVI
602Dây CXV/DSTA3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1254430CADIVI
603Dây CXV/DSTA3x250mm2 (0.6/1kV)CVM           11994080CADIVI
604Dây CXV/DSTA3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1217250CADIVI
605Dây CXV/DSTA3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           12757150CADIVI
606Dây CXV/DSTA3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           12765620CADIVI
607Dây CXV/DSTA3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12306700CADIVI
608Dây CXV/DSTA3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1325820CADIVI
609Dây CXV/DSTA3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1348700CADIVI
610Dây CXV/DSTA3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1287430CADIVI
611Dây CXV/DSTA3x4+1x2.5mm2 (0.6/1kV)M           162260CADIVI
612Dây CXV/DSTA3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           13387450CADIVI
613Dây CXV/DSTA3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           13638470CADIVI
614Dây CXV/DSTA3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           12930840CADIVI
615Dây CXV/DSTA3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           153350CADIVI
616Dây CXV/DSTA3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1446600CADIVI
617Dây CXV/DSTA3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1470580CADIVI
618Dây CXV/DSTA3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1382800CADIVI
619Dây CXV/DSTA3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)M           179860CADIVI
620Dây CXV/DSTA3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           170730CADIVI
621Dây CXV/DSTA3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1621940CADIVI
622Dây CXV/DSTA3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1651860CADIVI
623Dây CXV/DSTA3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1534820CADIVI
624Dây CXV/DSTA3x8mm2 (0.6/1kV)CVM           184480CADIVI
625Dây CXV/DSTA3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1867460CADIVI
626Dây CXV/DSTA3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1918940CADIVI
627Dây CXV/DSTA3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1731390CADIVI
628Dây CXV/DSTA4x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           135310CADIVI
629Dây CXV/DSTA4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1128150CADIVI
630Dây CXV/DSTA4x11mm2 (0.6/1kV)M           1136180CADIVI
631Dây CXV/DSTA4x120mm2 (0.6/1kV)M           11274350CADIVI
632Dây CXV/DSTA4x150mm2 (0.6/1kV)M           11517120CADIVI
633Dây CXV/DSTA4x16mm2 (0.6/1kV)M           1186340CADIVI
634Dây CXV/DSTA4x185mm2 (0.6/1kV)M           11879460CADIVI
635Dây CXV/DSTA4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           129590CADIVI
636Dây CXV/DSTA4x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           135310CADIVI
637Dây CXV/DSTA4x22mm2 (0.6/1kV)M           1253110CADIVI
638Dây CXV/DSTA4x240mm2 (0.6/1kV)M           12449920CADIVI
639Dây CXV/DSTA4x25mm2 (0.6/1kV)M           1277640CADIVI
640Dây CXV/DSTA4x300mm2 (0.6/1kV)M           13056240CADIVI
641Dây CXV/DSTA4x35mm2 (0.6/1kV)M           1372570CADIVI
642Dây CXV/DSTA4x400mm2 (0.6/1kV)M           13884540CADIVI
643Dây CXV/DSTA4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           166110CADIVI
644Dây CXV/DSTA4x50mm2 (0.6/1kV)M           1501490CADIVI
645Dây CXV/DSTA4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           184920CADIVI
646Dây CXV/DSTA4x70mm2 (0.6/1kV)M           1702900CADIVI
647Dây CXV/DSTA4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           1106370CADIVI
648Dây CXV/DSTA4x95mm2 (0.6/1kV)M           1983400CADIVI
649Dây CXV/FR1x1.5mm2 (0.6/1kV)M           110120CADIVI
650Dây CXV/FR1x10mm2 (0.6/1kV)M           133220CADIVI
651Dây CXV/FR1x120mm2 (0.6/1kV)M           1308880CADIVI
652Dây CXV/FR1x150mm2 (0.6/1kV)M           1367510CADIVI
653Dây CXV/FR1x16mm2 (0.6/1kV)M           146970CADIVI
654Dây CXV/FR1x185mm2 (0.6/1kV)M           1454080CADIVI
655Dây CXV/FR1x1mm2 (0.6/1kV)M           18547CADIVI
656Dây CXV/FR1x2.5mm2 (0.6/1kV)M           113200CADIVI
657Dây CXV/FR1x240mm2 (0.6/1kV)M           1590260CADIVI
658Dây CXV/FR1x25mm2 (0.6/1kV)M           170950CADIVI
659Dây CXV/FR1x300mm2 (0.6/1kV)M           1735680CADIVI
660Dây CXV/FR1x35mm2 (0.6/1kV)M           194930CADIVI
661Dây CXV/FR1x400mm2 (0.6/1kV)M           1933350CADIVI
662Dây CXV/FR1x4mm2 (0.6/1kV)M           117149CADIVI
663Dây CXV/FR1x500mm2 (0.6/1kV)M           11186790CADIVI
664Dây CXV/FR1x50mm2 (0.6/1kV)M           1128480CADIVI
665Dây CXV/FR1x5mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
666Dây CXV/FR1x630mm2 (0.6/1kV)M           11524600CADIVI
667Dây CXV/FR1x6mm2 (0.6/1kV)M           122440CADIVI
668Dây CXV/FR1x70mm2 (0.6/1kV)M           1178090CADIVI
669Dây CXV/FR1x800mm2 (0.6/1kV)M           11947220CADIVI
670Dây CXV/FR1x8mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
671Dây CXV/FR1x95mm2 (0.6/1kV)M           1241670CADIVI
672Dây CXV/FR2x0.75mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
673Dây CXV/FR2x1.5mm2 (0.6/1kV)M           127940CADIVI
674Dây CXV/FR2x10mm2 (0.6/1kV)M           176120CADIVI
675Dây CXV/FR2x120mm2 (0.6/1kV)M           1651530CADIVI
676Dây CXV/FR2x150mm2 (0.6/1kV)M           1767030CADIVI
677Dây CXV/FR2x16mm2 (0.6/1kV)M           1107800CADIVI
678Dây CXV/FR2x185mm2 (0.6/1kV)M           1950180CADIVI
679Dây CXV/FR2x1mm2 (0.6/1kV)M           124200CADIVI
680Dây CXV/FR2x2.5mm2 (0.6/1kV)M           134650CADIVI
681Dây CXV/FR2x240mm2 (0.6/1kV)M           11231340CADIVI
682Dây CXV/FR2x25mm2 (0.6/1kV)M           1158070CADIVI
683Dây CXV/FR2x300mm2 (0.6/1kV)M           11536040CADIVI
684Dây CXV/FR2x35mm2 (0.6/1kV)M           1207460CADIVI
685Dây CXV/FR2x400mm2 (0.6/1kV)M           11936330CADIVI
686Dây CXV/FR2x4mm2 (0.6/1kV)M           144880CADIVI
687Dây CXV/FR2x50mm2 (0.6/1kV)M           1275550CADIVI
688Dây CXV/FR2x6mm2 (0.6/1kV)M           156980CADIVI
689Dây CXV/FR2x70mm2 (0.6/1kV)M           1376750CADIVI
690Dây CXV/FR2x95mm2 (0.6/1kV)M           1508090CADIVI
691Dây CXV/FR3x1.5mm2 (0.6/1kV)M           134540CADIVI
692Dây CXV/FR3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1129580CADIVI
693Dây CXV/FR3x10mm2 (0.6/1kV)M           1110000CADIVI
694Dây CXV/FR3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)M           11091860CADIVI
695Dây CXV/FR3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11162810CADIVI
696Dây CXV/FR3x120mm2 (0.6/1kV)M           1947870CADIVI
697Dây CXV/FR3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)M           11297890CADIVI
698Dây CXV/FR3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11362240CADIVI
699Dây CXV/FR3x150mm2 (0.6/1kV)M           11132450CADIVI
700Dây CXV/FR3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1184360CADIVI
701Dây CXV/FR3x16mm2 (0.6/1kV)M           1153780CADIVI
702Dây CXV/FR3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)M           11638010CADIVI
703Dây CXV/FR3x185mm2 (0.6/1kV)M           11393370CADIVI
704Dây CXV/FR3x1mm2 (0.6/1kV)M           129920CADIVI
705Dây CXV/FR3x2.5mm2 (0.6/1kV)M           144330CADIVI
706Dây CXV/FR3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)M           12111230CADIVI
707Dây CXV/FR3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)M           12178220CADIVI
708Dây CXV/FR3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)M           12273920CADIVI
709Dây CXV/FR3x240mm2 (0.6/1kV)M           11802240CADIVI
710Dây CXV/FR3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1268180CADIVI
711Dây CXV/FR3x25mm2 (0.6/1kV)M           1225060CADIVI
712Dây CXV/FR3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)M           12625810CADIVI
713Dây CXV/FR3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)M           12714140CADIVI
714Dây CXV/FR3x300mm2 (0.6/1kV)M           12254670CADIVI
715Dây CXV/FR3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1339790CADIVI
716Dây CXV/FR3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1363110CADIVI
717Dây CXV/FR3x35mm2 (0.6/1kV)M           1296120CADIVI
718Dây CXV/FR3x4+1x2.5mm2 (0.6/1kV)M           168860CADIVI
719Dây CXV/FR3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)M           13348620CADIVI
720Dây CXV/FR3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)M           13486670CADIVI
721Dây CXV/FR3x400mm2 (0.6/1kV)M           12864290CADIVI
722Dây CXV/FR3x4mm2 (0.6/1kV)M           158080CADIVI
723Dây CXV/FR3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)M           1469590CADIVI
724Dây CXV/FR3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1493130CADIVI
725Dây CXV/FR3x50mm2 (0.6/1kV)M           1398310CADIVI
726Dây CXV/FR3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)M           190200CADIVI
727Dây CXV/FR3x6mm2 (0.6/1kV)M           175130CADIVI
728Dây CXV/FR3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)M           1644380CADIVI
729Dây CXV/FR3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1675840CADIVI
730Dây CXV/FR3x70mm2 (0.6/1kV)M           1549450CADIVI
731Dây CXV/FR3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)M           1873290CADIVI
732Dây CXV/FR3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)M           1923340CADIVI
733Dây CXV/FR3x95mm2 (0.6/1kV)M           1745580CADIVI
734Dây CXV/FR4x1.5mm2 (0.6/1kV)M           143670CADIVI
735Dây CXV/FR4x10mm2 (0.6/1kV)M           1140800CADIVI
736Dây CXV/FR4x120mm2 (0.6/1kV)M           11258730CADIVI
737Dây CXV/FR4x150mm2 (0.6/1kV)M           11493140CADIVI
738Dây CXV/FR4x16mm2 (0.6/1kV)M           1194700CADIVI
739Dây CXV/FR4x185mm2 (0.6/1kV)M           11853280CADIVI
740Dây CXV/FR4x1mm2 (0.6/1kV)M           136960CADIVI
741Dây CXV/FR4x2.5mm2 (0.6/1kV)M           155330CADIVI
742Dây CXV/FR4x240mm2 (0.6/1kV)M           12411310CADIVI
743Dây CXV/FR4x25mm2 (0.6/1kV)M           1291390CADIVI
744Dây CXV/FR4x300mm2 (0.6/1kV)M           12998490CADIVI
745Dây CXV/FR4x35mm2 (0.6/1kV)M           1386650CADIVI
746Dây CXV/FR4x38mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
747Dây CXV/FR4x400mm2 (0.6/1kV)M           13833500CADIVI
748Dây CXV/FR4x4mm2 (0.6/1kV)M           173480CADIVI
749Dây CXV/FR4x50mm2 (0.6/1kV)M           1524370CADIVI
750Dây CXV/FR4x6mm2 (0.6/1kV)M           195920CADIVI
751Dây CXV/FR4x70mm2 (0.6/1kV)M           1725780CADIVI
752Dây CXV/FR4x8mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
753Dây CXV/FR4x95mm2 (0.6/1kV)M           1985710CADIVI
754Dây CXV/S120mm2 (24kV)M           1399190CADIVI
755Dây CXV/S150mm2 (24kV)M           1475530CADIVI
756Dây CXV/S185mm2 (24kV)M           1572000CADIVI
757Dây CXV/S240mm2 (24kV)M           1722480CADIVI
758Dây CXV/S25mm2 (24kV)M           1135080CADIVI
759Dây CXV/S300mm2 (24kV)M           1884620CADIVI
760Dây CXV/S35mm2 (24kV)M           1164120CADIVI
761Dây CXV/S400mm2 (24kV)M           11105060CADIVI
762Dây CXV/S500mm2 (24kV)M           11384130CADIVI
763Dây CXV/S50mm2 (24kV)M           1203610CADIVI
764Dây CXV/S70mm2 (24kV)M           1260920CADIVI
765Dây CXV/S95mm2 (24kV)M           1333080CADIVI
766Dây CXV/S-AWA120mm2 (24kV)M           1460570CADIVI
767Dây CXV/S-AWA150mm2 (24kV)M           1566170CADIVI
768Dây CXV/S-AWA185mm2 (24kV)M           1639430CADIVI
769Dây CXV/S-AWA240mm2 (24kV)M           1812570CADIVI
770Dây CXV/S-AWA25mm2 (24kV)M           1171820CADIVI
771Dây CXV/S-AWA300mm2 (24kV)M           1979770CADIVI
772Dây CXV/S-AWA35mm2 (24kV)M           1205480CADIVI
773Dây CXV/S-AWA400mm2 (24kV)M           11208240CADIVI
774Dây CXV/S-AWA500mm2 (24kV)M           11494900CADIVI
775Dây CXV/SAWA50mm2 (24kV)M           1243760CADIVI
776Dây CXV/S-AWA70mm2 (24kV)M           1316690CADIVI
777Dây CXV/S-AWA95mm2 (24kV)M           1391380CADIVI
778Dây CXV/S-DATA120mm2 (24kV)M           1448030CADIVI
779Dây CXV/S-DATA150mm2 (24kV)M           1553740CADIVI
780Dây CXV/S-DATA185mm2 (24kV)M           1626560CADIVI
781Dây CXV/S-DATA240mm2 (24kV)M           1797500CADIVI
782Dây CXV/S-DATA25mm2 (24kV)M           1168190CADIVI
783Dây CXV/S-DATA300mm2 (24kV)M           1949410CADIVI
784Dây CXV/S-DATA35mm2 (24kV)M           1201190CADIVI
785Dây CXV/S-DATA400mm2 (24kV)M           11176890CADIVI
786Dây CXV/S-DATA500mm2 (24kV)M           11462560CADIVI
787Dây CXV/S-DATA50mm2 (24kV)M           1241670CADIVI
788Dây CXV/S-DATA70mm2 (24kV)M           1304590CADIVI
789Dây CXV/S-DATA95mm2 (24kV)M           1378950CADIVI
790Dây CXV/SE3x120mm2 (24kV)M           11248390CADIVI
791Dây CXV/SE3x150mm2 (24kV)M           11489290CADIVI
792Dây CXV/SE3x185mm2 (24kV)M           11788490CADIVI
793Dây CXV/SE3x240mm2 (24kV)M           12249500CADIVI
794Dây CXV/SE3x25mm2 (24kV)M           1432300CADIVI
795Dây CXV/SE3x300mm2 (24kV)M           12742740CADIVI
796Dây CXV/SE3x35mm2 (24kV)M           1519750CADIVI
797Dây CXV/SE3x400mm2 (24kV)M           13420340CADIVI
798Dây CXV/SE3x50mm2 (24kV)M           1631730CADIVI
799Dây CXV/SE3x70mm2 (24kV)M           1820600CADIVI
800Dây CXV/SE3x95mm2 (24kV)M           11044010CADIVI
801Dây CXV/SE-DSTA3x120mm2 (24kV)M           11360700CADIVI
802Dây CXV/SE-DSTA3x150mm2 (24kV)M           11690920CADIVI
803Dây CXV/SE-DSTA3x185mm2 (24kV)M           11920380CADIVI
804Dây CXV/SE-DSTA3x240mm2 (24kV)M           12481490CADIVI
805Dây CXV/SE-DSTA3x25mm2 (24kV)M           1498740CADIVI
806Dây CXV/SE-DSTA3x300mm2 (24kV)M           12946350CADIVI
807Dây CXV/SE-DSTA3x35mm2 (24kV)M           1594220CADIVI
808Dây CXV/SE-DSTA3x400mm2 (24kV)M           13647160CADIVI
809Dây CXV/SE-DSTA3x50mm2 (24kV)M           1718410CADIVI
810Dây CXV/SE-DSTA3x70mm2 (24kV)M           1915530CADIVI
811Dây CXV/SE-DSTA3x95mm2 (24kV)M           11150600CADIVI
812Dây CXV/SE-SWA3x120mm2 (24kV)M           11521520CADIVI
813Dây CXV/SE-SWA3x150mm2 (24kV)M           11842610CADIVI
814Dây CXV/SE-SWA3x185mm2 (24kV)M           12099130CADIVI
815Dây CXV/SE-SWA3x240mm2 (24kV)M           12617010CADIVI
816Dây CXV/SE-SWA3x25mm2 (24kV)M           1590590CADIVI
817Dây CXV/SE-SWA3x300mm2 (24kV)M           13104750CADIVI
818Dây CXV/SE-SWA3x35mm2 (24kV)M           1683870CADIVI
819Dây CXV/SE-SWA3x400mm2 (24kV)M           13636050CADIVI
820Dây CXV/SE-SWA3x50mm2 (24kV)M           1804540CADIVI
821Dây CXV/SE-SWA3x70mm2 (24kV)M           1991650CADIVI
822Dây CXV/SE-SWA3x95mm2 (24kV)M           11269620CADIVI
823Dây CXV1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           15643CADIVI
824Dây CXV10mm2 (0.6/1kV)CVM           126840CADIVI
825Dây CXV120mm2 (0.6/1kV)CVM           1294910CADIVI
826Dây CXV120-mm2 (24kV)M           1342870CADIVI
827Dây CXV150mm2 (0.6/1kV)CVM           1351890CADIVI
828Dây CXV150-mm2 (24kV)M           1413600CADIVI
829Dây CXV16mm2 (0.6/1kV)CVM           140260CADIVI
830Dây CXV185mm2 (0.6/1kV)CVM           1438240CADIVI
831Dây CXV185-mm2 (24kV)M           1510400CADIVI
832Dây CXV1mm2 (0.6/1kV)CVM           14356CADIVI
833Dây CXV2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           18448CADIVI
834Dây CXV240mm2 (0.6/1kV)CVM           1573210CADIVI
835Dây CXV240-mm2 (24kV)M           1660330CADIVI
836Dây CXV25mm2 (0.6/1kV)CVM           162370CADIVI
837Dây CXV25-mm2 (24kV)M           189320CADIVI
838Dây CXV2x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           115169CADIVI
839Dây CXV2x10mm2 (0.6/1kV)CVM           161930CADIVI
840Dây CXV2x11mm2 (0.6/1kV)CVM           165890CADIVI
841Dây CXV2x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1617650CADIVI
842Dây CXV2x14mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
843Dây CXV2x150mm2 (0.6/1kV)CVM           1733150CADIVI
844Dây CXV2x16mm2 (0.6/1kV)CVM           192620CADIVI
845Dây CXV2x185mm2 (0.6/1kV)CVM           1911130CADIVI
846Dây CXV2x1mm2 (0.6/1kV)CVM           112276CADIVI
847Dây CXV2x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           120845CADIVI
848Dây CXV2x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11189650CADIVI
849Dây CXV2x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1138820CADIVI
850Dây CXV2x2mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
851Dây CXV2x3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           127170CADIVI
852Dây CXV2x300mm2 (0.6/1kV)CVM           11491380CADIVI
853Dây CXV2x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1186340CADIVI
854Dây CXV2x400mm2 (0.6/1kV)CVM           11899480CADIVI
855Dây CXV2x4mm2 (0.6/1kV)CVM           129700CADIVI
856Dây CXV2x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1248160CADIVI
857Dây CXV2x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1313500CADIVI
858Dây CXV2x6mm2 (0.6/1kV)CVM           140370CADIVI
859Dây CXV2x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1346830CADIVI
860Dây CXV2x8mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
861Dây CXV2x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1473220CADIVI
862Dây CXV300mm2 (0.6/1kV)CVM           1718190CADIVI
863Dây CXV300-mm2 (24kV)M           1820380CADIVI
864Dây CXV35mm2 (0.6/1kV)CVM           185470CADIVI
865Dây CXV35-mm2 (24kV)M           1115830CADIVI
866Dây CXV3x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           119437CADIVI
867Dây CXV3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)CVM           1102520CADIVI
868Dây CXV3x100+1x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1906620CADIVI
869Dây CXV3x10mm2 (0.6/1kV)CVM           186350CADIVI
870Dây CXV3x120+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11074040CADIVI
871Dây CXV3x120+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11141690CADIVI
872Dây CXV3x120mm2 (0.6/1kV)CVM           1900350CADIVI
873Dây CXV3x14mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
874Dây CXV3x150+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           11283920CADIVI
875Dây CXV3x150+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11347830CADIVI
876Dây CXV3x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11078990CADIVI
877Dây CXV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1158840CADIVI
878Dây CXV3x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1130460CADIVI
879Dây CXV3x185+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11683770CADIVI
880Dây CXV3x185+1x95mm2 (0.6/1kV)CVM           11577070CADIVI
881Dây CXV3x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11345740CADIVI
882Dây CXV3x1mm2 (0.6/1kV)CVM           115356CADIVI
883Dây CXV3x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           127500CADIVI
884Dây CXV3x22mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
885Dây CXV3x240+1x120mm2 (0.6/1kV)CVM           12115410CADIVI
886Dây CXV3x240+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12183500CADIVI
887Dây CXV3x240+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12275350CADIVI
888Dây CXV3x240mm2 (0.6/1kV)CVM           11758900CADIVI
889Dây CXV3x25+1x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1229790CADIVI
890Dây CXV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1236500CADIVI
891Dây CXV3x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1198330CADIVI
892Dây CXV3x2mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
893Dây CXV3x3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
894Dây CXV3x300+1x150mm2 (0.6/1kV)CVM           12640550CADIVI
895Dây CXV3x300+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           12650450CADIVI
896Dây CXV3x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12200220CADIVI
897Dây CXV3x35+1x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1305470CADIVI
898Dây CXV3x35+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1328240CADIVI
899Dây CXV3x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1268070CADIVI
900Dây CXV3x3mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
901Dây CXV3x4+1x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           147300CADIVI
902Dây CXV3x400+1x185mm2 (0.6/1kV)CVM           13254790CADIVI
903Dây CXV3x400+1x240mm2 (0.6/1kV)CVM           13495800CADIVI
904Dây CXV3x400mm2 (0.6/1kV)CVM           12804890CADIVI
905Dây CXV3x4mm2 (0.6/1kV)CVM           139710CADIVI
906Dây CXV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1422070CADIVI
907Dây CXV3x50+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1444840CADIVI
908Dây CXV3x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1359920CADIVI
909Dây CXV3x6+1x4mm2 (0.6/1kV)CVM           166770CADIVI
910Dây CXV3x60mm2 (0.6/1kV)CVM           1457270CADIVI
911Dây CXV3x6mm2 (0.6/1kV)CVM           155330CADIVI
912Dây CXV3x70+1x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1592460CADIVI
913Dây CXV3x70+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1622380CADIVI
914Dây CXV3x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1507210CADIVI
915Dây CXV3x8mm2 (0.6/1kV)CVM           170730CADIVI
916Dây CXV3x95+1x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1813010CADIVI
917Dây CXV3x95+1x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1862070CADIVI
918Dây CXV3x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1697400CADIVI
919Dây CXV400mm2 (0.6/1kV)CVM           1915310CADIVI
920Dây CXV400-mm2 (24kV)M           11036970CADIVI
921Dây CXV4mm2 (0.6/1kV)CVM           112023CADIVI
922Dây CXV4x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           124310CADIVI
923Dây CXV4x100mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
924Dây CXV4x10mm2 (0.6/1kV)CVM           1112530CADIVI
925Dây CXV4x11mm2 (0.6/1kV)CVM           1120120CADIVI
926Dây CXV4x120mm2 (0.6/1kV)CVM           11200870CADIVI
927Dây CXV4x14mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
928Dây CXV4x150mm2 (0.6/1kV)CVM           11436270CADIVI
929Dây CXV4x16mm2 (0.6/1kV)CVM           1169510CADIVI
930Dây CXV4x185mm2 (0.6/1kV)CVM           11789260CADIVI
931Dây CXV4x1mm2 (0.6/1kV)CVM           118975CADIVI
932Dây CXV4x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           134650CADIVI
933Dây CXV4x200mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
934Dây CXV4x22mm2 (0.6/1kV)CVM           1234740CADIVI
935Dây CXV4x240mm2 (0.6/1kV)CVM           12341790CADIVI
936Dây CXV4x25mm2 (0.6/1kV)CVM           1265210CADIVI
937Dây CXV4x2mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
938Dây CXV4x3.5mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
939Dây CXV4x300mm2 (0.6/1kV)CVM           12930840CADIVI
940Dây CXV4x35mm2 (0.6/1kV)CVM           1359150CADIVI
941Dây CXV4x38mm2 (0.6/1kV)CVM           1382690CADIVI
942Dây CXV4x3mm2 (0.6/1kV)CVM           141910CADIVI
943Dây CXV4x400mm2 (0.6/1kV)CVM           13735820CADIVI
944Dây CXV4x4mm2 (0.6/1kV)CVM           150930CADIVI
945Dây CXV4x5.5mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
946Dây CXV4x50mm2 (0.6/1kV)CVM           1474540CADIVI
947Dây CXV4x6mm2 (0.6/1kV)CVM           171610CADIVI
948Dây CXV4x70mm2 (0.6/1kV)CVM           1688930CADIVI
949Dây CXV4x7mm2 (0.6/1kV)CVM           10CADIVI
950Dây CXV4x8mm2 (0.6/1kV)CVM           191740CADIVI
951Dây CXV4x95mm2 (0.6/1kV)CVM           1923560CADIVI
952Dây CXV500-mm2 (24kV)M           11294700CADIVI
953Dây CXV50mm2 (0.6/1kV)CVM           1116050CADIVI
954Dây CXV50-mm2 (24kV)M           1150920CADIVI
955Dây CXV6mm2 (0.6/1kV)CVM           116951CADIVI
956Dây CXV70mm2 (0.6/1kV)CVM           1164560CADIVI
957Dây CXV70-mm2 (24kV)M           1206140CADIVI
958Dây CXV95mm2 (0.6/1kV)CVM           1226160CADIVI
959Dây CXV95-mm2 (24kV)M           1276320CADIVI
960Dây DK-CVV2x10mm2 (0.6/1kV)M           175020CADIVI
961Dây DK-CVV2x16mm2 (0.6/1kV)M           197240CADIVI
962Dây DK-CVV2x25mm2 (0.6/1kV)M           1152460CADIVI
963Dây DK-CVV2x35mm2 (0.6/1kV)M           1201850CADIVI
964Dây DK-CVV2x4mm2 (0.6/1kV)M           137290CADIVI
965Dây DK-CVV2x6mm2 (0.6/1kV)M           152030CADIVI
966Dây DK-CVV3x10+1x6mm2 (0.6/1kV)M           1112750CADIVI
967Dây DK-CVV3x10mm2 (0.6/1kV)M           196030CADIVI
968Dây DK-CVV3x16+1x10mm2 (0.6/1kV)M           1162360CADIVI
969Dây DK-CVV3x16mm2 (0.6/1kV)M           1136070CADIVI
970Dây DK-CVV3x25+1x16mm2 (0.6/1kV)M           1254650CADIVI
971Dây DK-CVV3x25mm2 (0.6/1kV)M           1213840CADIVI
972Dây DK-CVV3x35mm2 (0.6/1kV)M           1285560CADIVI
973Dây DK-CVV3x4mm2 (0.6/1kV)M           149720CADIVI
974Dây DK-CVV3x6mm2 (0.6/1kV)M           167650CADIVI
975Dây DK-CVV4x10mm2 (0.6/1kV)M           1122980CADIVI
976Dây DK-CVV4x16mm2 (0.6/1kV)M           1175780CADIVI
977Dây DK-CVV4x25mm2 (0.6/1kV)M           1276540CADIVI
978Dây DK-CVV4x35mm2 (0.6/1kV)M           1371360CADIVI
979Dây DK-CVV4x4mm2 (0.6/1kV)M           161820CADIVI
980Dây DK-CVV4x6mm2 (0.6/1kV)M           184480CADIVI
981Dây DVV/Sc10x0.5mm2 (0.6/1kV)M           133550CADIVI
982Dây DVV/Sc10x0.75mm2 (0.6/1kV)M           140040CADIVI
983Dây DVV/Sc10x1.5mm2 (0.6/1kV)M           163800CADIVI
984Dây DVV/Sc10x10mm2 (0.6/1kV)M           1285340CADIVI
985Dây DVV/Sc10x1mm2 (0.6/1kV)M           150820CADIVI
986Dây DVV/Sc10x2.5mm2 (0.6/1kV)M           189320CADIVI
987Dây DVV/Sc10x4mm2 (0.6/1kV)M           1130350CADIVI
988Dây DVV/Sc10x6mm2 (0.6/1kV)M           1181940CADIVI
989Dây DVV/Sc12x0.5mm2 (0.6/1kV)M           137180CADIVI
990Dây DVV/Sc12x0.75mm2 (0.6/1kV)M           144880CADIVI
991Dây DVV/Sc12x1.5mm2 (0.6/1kV)M           170290CADIVI
992Dây DVV/Sc12x10mm2 (0.6/1kV)M           1336600CADIVI
993Dây DVV/Sc12x1mm2 (0.6/1kV)M           157530CADIVI
994Dây DVV/Sc12x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1100980CADIVI
995Dây DVV/Sc12x4mm2 (0.6/1kV)M           1152570CADIVI
996Dây DVV/Sc12x6mm2 (0.6/1kV)M           1214060CADIVI
997Dây DVV/Sc14x0.5mm2 (0.6/1kV)M           141140CADIVI
998Dây DVV/Sc14x0.75mm2 (0.6/1kV)M           150160CADIVI
999Dây DVV/Sc14x1.5mm2 (0.6/1kV)M           183050CADIVI
1000Dây DVV/Sc14x10mm2 (0.6/1kV)M           1389400CADIVI
1001Dây DVV/Sc14x1mm2 (0.6/1kV)M           165120CADIVI
1002Dây DVV/Sc14x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1116600CADIVI
1003Dây DVV/Sc14x4mm2 (0.6/1kV)M           1175340CADIVI
1004Dây DVV/Sc14x6mm2 (0.6/1kV)M           1246620CADIVI
1005Dây DVV/Sc16x0.5mm2 (0.6/1kV)M           142790CADIVI
1006Dây DVV/Sc16x0.75mm2 (0.6/1kV)M           153130CADIVI
1007Dây DVV/Sc16x1.5mm2 (0.6/1kV)M           188880CADIVI
1008Dây DVV/Sc16x10mm2 (0.6/1kV)M           1440220CADIVI
1009Dây DVV/Sc16x1mm2 (0.6/1kV)M           168530CADIVI
1010Dây DVV/Sc16x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1129800CADIVI
1011Dây DVV/Sc16x4mm2 (0.6/1kV)M           1196790CADIVI
1012Dây DVV/Sc16x6mm2 (0.6/1kV)M           1277750CADIVI
1013Dây DVV/Sc19x0.5mm2 (0.6/1kV)M           147410CADIVI
1014Dây DVV/Sc19x0.75mm2 (0.6/1kV)M           161820CADIVI
1015Dây DVV/Sc19x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1105710CADIVI
1016Dây DVV/Sc19x10mm2 (0.6/1kV)M           1518540CADIVI
1017Dây DVV/Sc19x1mm2 (0.6/1kV)M           181400CADIVI
1018Dây DVV/Sc19x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1150040CADIVI
1019Dây DVV/Sc19x4mm2 (0.6/1kV)M           1229790CADIVI
1020Dây DVV/Sc19x6mm2 (0.6/1kV)M           1325710CADIVI
1021Dây DVV/Sc24x0.5mm2 (0.6/1kV)M           159730CADIVI
1022Dây DVV/Sc24x0.75mm2 (0.6/1kV)M           174360CADIVI
1023Dây DVV/Sc24x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1128810CADIVI
1024Dây DVV/Sc24x1mm2 (0.6/1kV)M           197900CADIVI
1025Dây DVV/Sc24x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1189860CADIVI
1026Dây DVV/Sc24x5.5mm2 (0.6/1kV)M           1387970CADIVI
1027Dây DVV/Sc27x0.5mm2 (0.6/1kV)M           167100CADIVI
1028Dây DVV/Sc27x0.75mm2 (0.6/1kV)M           181290CADIVI
1029Dây DVV/Sc27x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1142120CADIVI
1030Dây DVV/Sc27x1mm2 (0.6/1kV)M           1107580CADIVI
1031Dây DVV/Sc27x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1210430CADIVI
1032Dây DVV/Sc2x0.5mm2 (0.6/1kV)M           112925CADIVI
1033Dây DVV/Sc2x0.75mm2 (0.6/1kV)M           115048CADIVI
1034Dây DVV/Sc2x1.25mm2 (0.6/1kV)M           118744CADIVI
1035Dây DVV/Sc2x1.5mm2 (0.6/1kV)M           121142CADIVI
1036Dây DVV/Sc2x10mm2 (0.6/1kV)M           168860CADIVI
1037Dây DVV/Sc2x16mm2 (0.6/1kV)M           1100430CADIVI
1038Dây DVV/Sc2x1mm2 (0.6/1kV)M           117864CADIVI
1039Dây DVV/Sc2x2.5mm2 (0.6/1kV)M           127060CADIVI
1040Dây DVV/Sc2x4mm2 (0.6/1kV)M           136850CADIVI
1041Dây DVV/Sc2x6mm2 (0.6/1kV)M           146970CADIVI
1042Dây DVV/Sc30x0.5mm2 (0.6/1kV)M           172600CADIVI
1043Dây DVV/Sc30x0.75mm2 (0.6/1kV)M           188550CADIVI
1044Dây DVV/Sc30x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1155760CADIVI
1045Dây DVV/Sc30x1mm2 (0.6/1kV)M           1118140CADIVI
1046Dây DVV/Sc30x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1231550CADIVI
1047Dây DVV/Sc37x0.5mm2 (0.6/1kV)M           185030CADIVI
1048Dây DVV/Sc37x0.75mm2 (0.6/1kV)M           1108130CADIVI
1049Dây DVV/Sc37x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1187110CADIVI
1050Dây DVV/Sc37x1mm2 (0.6/1kV)M           1146190CADIVI
1051Dây DVV/Sc37x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1279950CADIVI
1052Dây DVV/Sc37x3.5mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
1053Dây DVV/Sc37x3mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
1054Dây DVV/Sc3x0.5mm2 (0.6/1kV)M           115466CADIVI
1055Dây DVV/Sc3x0.75mm2 (0.6/1kV)M           117952CADIVI
1056Dây DVV/Sc3x1.5mm2 (0.6/1kV)M           126070CADIVI
1057Dây DVV/Sc3x10mm2 (0.6/1kV)M           194490CADIVI
1058Dây DVV/Sc3x16 mm2 (0.6/1kV)M           1139920CADIVI
1059Dây DVV/Sc3x1mm2 (0.6/1kV)M           121648CADIVI
1060Dây DVV/Sc3x2.5mm2 (0.6/1kV)M           134320CADIVI
1061Dây DVV/Sc3x4mm2 (0.6/1kV)M           148180CADIVI
1062Dây DVV/Sc3x6mm2 (0.6/1kV)M           163910CADIVI
1063Dây DVV/Sc4x0.5mm2 (0.6/1kV)M           118040CADIVI
1064Dây DVV/Sc4x0.75mm2 (0.6/1kV)M           120999CADIVI
1065Dây DVV/Sc4x1.5mm2 (0.6/1kV)M           131130CADIVI
1066Dây DVV/Sc4x10mm2 (0.6/1kV)M           1121110CADIVI
1067Dây DVV/Sc4x16mm2 (0.6/1kV)M           1181170CADIVI
1068Dây DVV/Sc4x1mm2 (0.6/1kV)M           125630CADIVI
1069Dây DVV/Sc4x2.5mm2 (0.6/1kV)M           141800CADIVI
1070Dây DVV/Sc4x4mm2 (0.6/1kV)M           159620CADIVI
1071Dây DVV/Sc4x6mm2 (0.6/1kV)M           179420CADIVI
1072Dây DVV/Sc5x0.5mm2 (0.6/1kV)M           120262CADIVI
1073Dây DVV/Sc5x0.75mm2 (0.6/1kV)M           123760CADIVI
1074Dây DVV/Sc5x1.5mm2 (0.6/1kV)M           136190CADIVI
1075Dây DVV/Sc5x10mm2 (0.6/1kV)M           1147730CADIVI
1076Dây DVV/Sc5x16mm2 (0.6/1kV)M           1221320CADIVI
1077Dây DVV/Sc5x1mm2 (0.6/1kV)M           129370CADIVI
1078Dây DVV/Sc5x2.5mm2 (0.6/1kV)M           149280CADIVI
1079Dây DVV/Sc5x4mm2 (0.6/1kV)M           170950CADIVI
1080Dây DVV/Sc5x6mm2 (0.6/1kV)M           195700CADIVI
1081Dây DVV/Sc7x0.5mm2 (0.6/1kV)M           124420CADIVI
1082Dây DVV/Sc7x0.75mm2 (0.6/1kV)M           129040CADIVI
1083Dây DVV/Sc7x1.5mm2 (0.6/1kV)M           145760CADIVI
1084Dây DVV/Sc7x10mm2 (0.6/1kV)M           1199650CADIVI
1085Dây DVV/Sc7x16 mm2 (0.6/1kV)M           1302500CADIVI
1086Dây DVV/Sc7x1mm2 (0.6/1kV)M           136630CADIVI
1087Dây DVV/Sc7x2.5mm2 (0.6/1kV)M           163690CADIVI
1088Dây DVV/Sc7x4mm2 (0.6/1kV)M           192180CADIVI
1089Dây DVV/Sc7x6mm2 (0.6/1kV)M           1127820CADIVI
1090Dây DVV/Sc8x0.5mm2 (0.6/1kV)M           128490CADIVI
1091Dây DVV/Sc8x0.75mm2 (0.6/1kV)M           133770CADIVI
1092Dây DVV/Sc8x1.5mm2 (0.6/1kV)M           152690CADIVI
1093Dây DVV/Sc8x10mm2 (0.6/1kV)M           1228910CADIVI
1094Dây DVV/Sc8x1mm2 (0.6/1kV)M           142350CADIVI
1095Dây DVV/Sc8x2.5mm2 (0.6/1kV)M           173150CADIVI
1096Dây DVV/Sc8x4mm2 (0.6/1kV)M           1105380CADIVI
1097Dây DVV/Sc8x6mm2 (0.6/1kV)M           1146630CADIVI
1098Dây DVV10x0.5mm2 (0.6/1kV)M           121824CADIVI
1099Dây DVV10x0.75mm2 (0.6/1kV)M           127940CADIVI
1100Dây DVV10x1.5mm2 (0.6/1kV)M           149830CADIVI
1101Dây DVV10x10mm2 (0.6/1kV)M           1267190CADIVI
1102Dây DVV10x1mm2 (0.6/1kV)M           137510CADIVI
1103Dây DVV10x2.5mm2 (0.6/1kV)M           174580CADIVI
1104Dây DVV10x4mm2 (0.6/1kV)M           1115720CADIVI
1105Dây DVV10x5.5mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
1106Dây DVV10x6mm2 (0.6/1kV)M           1165990CADIVI
1107Dây DVV12x0.5mm2 (0.6/1kV)M           125080CADIVI
1108Dây DVV12x0.75mm2 (0.6/1kV)M           132450CADIVI
1109Dây DVV12x1.25mm2 (0.6/1kV)M           10CADIVI
1110Dây DVV12x1.5mm2 (0.6/1kV)M           158520CADIVI
1111Dây DVV12x10mm2 (0.6/1kV)M           1317900CADIVI
1112Dây DVV12x1mm2 (0.6/1kV)M           143780CADIVI
1113Dây DVV12x2.5mm2 (0.6/1kV)M           188110CADIVI
1114Dây DVV12x4mm2 (0.6/1kV)M           1137500CADIVI
1115Dây DVV12x6mm2 (0.6/1kV)M           1197560CADIVI
1116Dây DVV14x0.5mm2 (0.6/1kV)M           129260CADIVI
1117Dây DVV14x0.75mm2 (0.6/1kV)M           137840CADIVI
1118Dây DVV14x1.5mm2 (0.6/1kV)M           167650CADIVI
1119Dây DVV14x10mm2 (0.6/1kV)M           1367840CADIVI
1120Dây DVV14x1mm2 (0.6/1kV)M           150380CADIVI
1121Dây DVV14x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1102410CADIVI
1122Dây DVV14x4mm2 (0.6/1kV)M           1158400CADIVI
1123Dây DVV14x6mm2 (0.6/1kV)M           1227920CADIVI
1124Dây DVV16x0.5mm2 (0.6/1kV)M           132780CADIVI
1125Dây DVV16x0.75mm2 (0.6/1kV)M           142570CADIVI
1126Dây DVV16x1.5mm2 (0.6/1kV)M           176890CADIVI
1127Dây DVV16x10mm2 (0.6/1kV)M           1420750CADIVI
1128Dây DVV16x1mm2 (0.6/1kV)M           157200CADIVI
1129Dây DVV16x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1116600CADIVI
1130Dây DVV16x4mm2 (0.6/1kV)M           1181170CADIVI
1131Dây DVV16x6mm2 (0.6/1kV)M           1260260CADIVI
1132Dây DVV19x0.5mm2 (0.6/1kV)M           136850CADIVI
1133Dây DVV19x0.75mm2 (0.6/1kV)M           148400CADIVI
1134Dây DVV19x1.5mm2 (0.6/1kV)M           189650CADIVI
1135Dây DVV19x10mm2 (0.6/1kV)M           1498080CADIVI
1136Dây DVV19x1mm2 (0.6/1kV)M           166220CADIVI
1137Dây DVV19x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1136290CADIVI
1138Dây DVV19x4mm2 (0.6/1kV)M           1213510CADIVI
1139Dây DVV19x6mm2 (0.6/1kV)M           1307890CADIVI
1140Dây DVV24x0.5mm2 (0.6/1kV)M           146310CADIVI
1141Dây DVV24x0.75mm2 (0.6/1kV)M           160940CADIVI
1142Dây DVV24x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1113630CADIVI
1143Dây DVV24x1mm2 (0.6/1kV)M           183820CADIVI
1144Dây DVV24x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1173250CADIVI
1145Dây DVV27x0.5mm2 (0.6/1kV)M           151260CADIVI
1146Dây DVV27x0.75mm2 (0.6/1kV)M           167980CADIVI
1147Dây DVV27x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1126720CADIVI
1148Dây DVV27x1mm2 (0.6/1kV)M           193280CADIVI
1149Dây DVV27x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1193490CADIVI
1150Dây DVV2x0.5mm2 (0.6/1kV)M           17865CADIVI
1151Dây DVV2x0.75mm2 (0.6/1kV)M           19295CADIVI
1152Dây DVV2x1.5mm2 (0.6/1kV)M           113794CADIVI
1153Dây DVV2x10mm2 (0.6/1kV)M           157750CADIVI
1154Dây DVV2x16 mm2 (0.6/1kV)M           187780CADIVI
1155Dây DVV2x1mm2 (0.6/1kV)M           111055CADIVI
1156Dây DVV2x2.5mm2 (0.6/1kV)M           117853CADIVI
1157Dây DVV2x4mm2 (0.6/1kV)M           126620CADIVI
1158Dây DVV2x6mm2 (0.6/1kV)M           136960CADIVI
1159Dây DVV30x0.5mm2 (0.6/1kV)M           156320CADIVI
1160Dây DVV30x0.75mm2 (0.6/1kV)M           174800CADIVI
1161Dây DVV30x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1139920CADIVI
1162Dây DVV30x1mm2 (0.6/1kV)M           1103290CADIVI
1163Dây DVV30x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1214060CADIVI
1164Dây DVV37x0.5mm2 (0.6/1kV)M           168310CADIVI
1165Dây DVV37x0.75mm2 (0.6/1kV)M           190640CADIVI
1166Dây DVV37x1.5mm2 (0.6/1kV)M           1171160CADIVI
1167Dây DVV37x1mm2 (0.6/1kV)M           1125620CADIVI
1168Dây DVV37x2.5mm2 (0.6/1kV)M           1262350CADIVI
1169Dây DVV3x0.5mm2 (0.6/1kV)M           19702CADIVI
1170Dây DVV3x0.75mm2 (0.6/1kV)M           111231CADIVI
1171Dây DVV3x1.5mm2 (0.6/1kV)M           118128CADIVI
1172Dây DVV3x10mm2 (0.6/1kV)M           182830CADIVI
1173Dây DVV3x16mm2 (0.6/1kV)M           1126500CADIVI
1174Dây DVV3x1mm2 (0.6/1kV)M           114432CADIVI
1175Dây DVV3x2.5mm2 (0.6/1kV)M           124530CADIVI
1176Dây DVV3x4mm2 (0.6/1kV)M           137180CADIVI
1177Dây DVV3x6mm2 (0.6/1kV)M           152360CADIVI
1178Dây DVV4x0.5mm2 (0.6/1kV)M           111220CADIVI
1179Dây DVV4x0.75mm2 (0.6/1kV)M           113849CADIVI
1180Dây DVV4x1.5mm2 (0.6/1kV)M           121560CADIVI
1181Dây DVV4x10mm2 (0.6/1kV)M           1109010CADIVI
1182Dây DVV4x16mm2 (0.6/1kV)M           1167310CADIVI
1183Dây DVV4x1mm2 (0.6/1kV)M           117710CADIVI
1184Dây DVV4x2.5mm2 (0.6/1kV)M           131680CADIVI
1185Dây DVV4x4mm2 (0.6/1kV)M           148510CADIVI
1186Dây DVV4x6mm2 (0.6/1kV)M           168640CADIVI
1187Dây DVV5x0.5mm2 (0.6/1kV)M           112705CADIVI
1188Dây DVV5x0.75mm2 (0.6/1kV)M           116071CADIVI
1189Dây DVV5x1.5mm2 (0.6/1kV)M           126070CADIVI
1190Dây DVV5x10mm2 (0.6/1kV)M           1134860CADIVI
1191Dây DVV5x16mm2 (0.6/1kV)M           1207240CADIVI
1192Dây DVV5x1mm2 (0.6/1kV)M           120889CADIVI
1193Dây DVV5x2.5mm2 (0.6/1kV)M           138610CADIVI
1194Dây DVV5x4mm2 (0.6/1kV)M           159290CADIVI
1195Dây DVV5x6mm2 (0.6/1kV)M           184260CADIVI
1196Dây DVV7x0.5mm2 (0.6/1kV)M           115301CADIVI
1197Dây DVV7x0.75mm2 (0.6/1kV)M           119624CADIVI
1198Dây DVV7x1.5mm2 (0.6/1kV)M           134980CADIVI
1199Dây DVV7x10mm2 (0.6/1kV)M           1185680CADIVI
1200Dây DVV7x16mm2 (0.6/1kV)M           1286110CADIVI
1201Dây DVV7x1mm2 (0.6/1kV)M           124640CADIVI
1202Dây DVV7x2.5mm2 (0.6/1kV)M           152250CADIVI
1203Dây DVV7x4mm2 (0.6/1kV)M           180740CADIVI
1204Dây DVV7x6mm2 (0.6/1kV)M           1115390CADIVI
1205Dây DVV8x0.5mm2 (0.6/1kV)M           118183CADIVI
1206Dây DVV8x0.75mm2 (0.6/1kV)M           123100CADIVI
1207Dây DVV8x1.5mm2 (0.6/1kV)M           140590CADIVI
1208Dây DVV8x10mm2 (0.6/1kV)M           1213840CADIVI
1209Dây DVV8x1mm2 (0.6/1kV)M           130690CADIVI
1210Dây DVV8x2.5mm2 (0.6/1kV)M           160390CADIVI
1211Dây DVV8x4mm2 (0.6/1kV)M           193060CADIVI
1212Dây DVV8x6mm2 (0.6/1kV)M           1133210CADIVI
1213Dây LV-ABC2x10mm2 (0.6/1kV)M           111033CADIVI
1214Dây LV-ABC2x120mm2 (0.6/1kV)M           180960CADIVI
1215Dây LV-ABC2x150mm2 (0.6/1kV)M           197350CADIVI
1216Dây LV-ABC2x16mm2 (0.6/1kV)M           115697CADIVI
1217Dây LV-ABC2x25mm2 (0.6/1kV)M           120724CADIVI
1218Dây LV-ABC2x35mm2 (0.6/1kV)M           126400CADIVI
1219Dây LV-ABC2x50mm2 (0.6/1kV)M           138610CADIVI
1220Dây LV-ABC2x70mm2 (0.6/1kV)M           149830CADIVI
1221Dây LV-ABC2x95mm2 (0.6/1kV)M           164020CADIVI
1222Dây LV-ABC3x120mm2 (0.6/1kV)M           1119570CADIVI
1223Dây LV-ABC3x150mm2 (0.6/1kV)M           1144210CADIVI
1224Dây LV-ABC3x16mm2 (0.6/1kV)M           122660CADIVI
1225Dây LV-ABC3x25mm2 (0.6/1kV)M           130140CADIVI
1226Dây LV-ABC3x35mm2 (0.6/1kV)M           138610CADIVI
1227Dây LV-ABC3x50mm2 (0.6/1kV)M           153460CADIVI
1228Dây LV-ABC3x70mm2 (0.6/1kV)M           171610CADIVI
1229Dây LV-ABC3x95mm2 (0.6/1kV)M           195480CADIVI
1230Dây LV-ABC4x120mm2 (0.6/1kV)M           1158400CADIVI
1231Dây LV-ABC4x150mm2 (0.6/1kV)M           1191070CADIVI
1232Dây LV-ABC4x16mm2 (0.6/1kV)M           129700CADIVI
1233Dây LV-ABC4x185mm2 (0.6/1kV)M           1228690CADIVI
1234Dây LV-ABC4x240mm2 (0.6/1kV)M           1295790CADIVI
1235Dây LV-ABC4x25mm2 (0.6/1kV)M           139820CADIVI
1236Dây LV-ABC4x300mm2 (0.6/1kV)M           1356180CADIVI
1237Dây LV-ABC4x35mm2 (0.6/1kV)M           151040CADIVI
1238Dây LV-ABC4x50mm2 (0.6/1kV)M           169190CADIVI
1239Dây LV-ABC4x70mm2 (0.6/1kV)M           194820CADIVI
1240Dây LV-ABC4x95mm2 (0.6/1kV)M           1125070CADIVI
1241Dây VC10mm2 (450/750V)CVM           123650CADIVI
1242Dây VC2.5mm2 (450/750V)CVM           16127CADIVI
1243Dây VC6mm2 (450/750V)CVM           114091CADIVI
1244Dây VCmd2x0.5mm2 (0.6/1kV)CVM           13036CADIVI
1245Dây VCmd2x0.75mm2 (0.6/1kV)CVM           14279CADIVI
1246Dây VCmd2x1.5mm2 (0.6/1kV)CVM           17821CADIVI
1247Dây VCmd2x1mm2 (0.6/1kV)CVM           15489CADIVI
1248Dây VCmd2x2.5mm2 (0.6/1kV)CVM           112683CADIVI
1249Dây VCmo2x0.75mm2 (300/500V)CVM           15038CADIVI
1250Dây VCmo2x1.5mm2 (300/500V)CVM           18888CADIVI
1251Dây VCmo2x1mm2 (300/500V)CVM           16303CADIVI
1252Dây VCmo2x2.5mm2 (300/500V)CVM           114311CADIVI
1253Dây VCmo2x4mm2 (300/500V)CVM           121637CADIVI
1254Dây VCmo2x6mm2 (300/500V)CVM           132340CADIVI
1255Dây VCmt2x0.75mm2 (300/500V)CVM           15643CADIVI
1256Dây VCmt2x1.5mm2 (300/500V)CVM           19801CADIVI
1257Dây VCmt2x1mm2 (300/500V)CVM           16974CADIVI
1258Dây VCmt2x2.5mm2 (300/500V)CVM           115587CADIVI
1259Dây VCmt2x4mm2 (300/500V)CVM           123320CADIVI
1260Dây VCmt2x6mm2 (300/500V)CVM           134540CADIVI

Xem Thêm Catalog Chi Tiết Về Dây Điện và Cáp Điện Cadivi tại: http://dienhathe.info

Nhà Sản Xuất

Cadivi

Sản Phẩm

Dây & Cáp Điện

Nhóm Mã Hàng

Vcmo

Chất Liệu

Đồng

Quy Cách Dây

2 Core

Tiết Diện Dây

0.75~6mm2

Điện Áp

300/500VAC

Thông Số Khác

Dây Đôi Mềm Ovan

Zalo
Phone