MCCB 3P ABB

  • MCCB ABB 3P Tmax XT4H 250A/70kA | 1SDA068345R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT4H: 1SDA068345R1
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT4H
    MCCB ABB 3P Tmax XT4H dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax XT4H 200A~250A/70kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5S 630A/50kA | 1SDA054404R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5S: 1SDA054404R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 630A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T5S
    MCCB ABB 3P Tmax T5S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5S 400A~630A/50kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T5S 400A/50kA | 1SDA054333R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T5S: 1SDA054333R1
    MCCB ABB 3P Tmax T5S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 400A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T5S
    MCCB ABB 3P Tmax T5S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

    MCCB ABB 3P Tmax T5S 400A~630A/50kA

  • MCCB ABB 3P Tmax T4S 320A/50kA | 1SDA054125R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax T4S: 1SDA054125R1
    MCCB ABB 3P Tmax T4S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 320A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: T4S
    MCCB ABB 3P Tmax T4S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT3S 250A/50kA | 1SDA068221R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT3S: 1SDA068221R1
    MCCB ABB 3P Tmax XT3S (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    Dòng Điện Định Mức(A) : 250A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 50kA
    Loại: XT3S
    MCCB ABB 3P Tmax XT3S dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-160A/120kA | 1SDA067648R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067648R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-125A/120kA | 1SDA067647R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067647R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-100A/120kA | 1SDA067646R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067646R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-80A/120kA | 1SDA067645R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067645R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 80A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-63A/120kA | 1SDA067644R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067644R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-50A/120kA | 1SDA067643R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067643R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 50A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-40A/120kA | 1SDA067642R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067642R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 40A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-32A/120kA | 1SDA067641R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067641R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 32A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-25A/120kA | 1SDA067640R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067640R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 25A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2L-16A/120kA | 1SDA067638R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT2L: 1SDA067638R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 16A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 120kA
    Loại: XT2L
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-160A/70kA | 1SDA067604R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067604R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 160A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-125A/70kA | 1SDA067603R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067603R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 125A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-100A/70kA | 1SDA067602R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067602R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 100A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-80A/70kA | 1SDA067601R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067601R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 80A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

  • MCCB ABB 3P Tmax XT2H-63A/70kA | 1SDA067600R1

    Mã Hàng MCCB ABB 3P Tmax XT25: 1SDA067600R1
    Dòng Điện Định Mức(A) : 63A
    Dòng Cắt(kA) : Icu: 70kA
    Loại: XT25
    MCCB ABB (APTOMAT ABB) loại 3 Cực
    MCCB ABB dạng khối | Dòng Tmax
    Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
    Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
    Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2