Công Tắc Xoay 3 Vị Trí Hanyoung Φ22

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Công Tắc Xoay 2 Vị Trí Hanyoung Φ22
Mã Hàng: ARX-XX-XX

Có hai loại: Tay xoay Ngắn, Tay Xoay Dài
Điện Áp: 220VAC/VDC – 24VAC/VDC
Đường kính: 22mm

Description

<strong>Công Tắc Xoay 3 Vị Trí Hanyoung Φ22 dùng để điều khiển các tủ điện công nghiệp, điều khiển gián tiếp động cơ

Công Tắc Xoay 3 Vị Trí Hanyoung Φ22 Cần Ngắn , Cần Dài

Với 3 loại đường phổ biến Φ22mm, Φ25mm

Quy Cách Công Tắc Xoay 3 Vị Trí Hanyoung Φ22

ARS-S3-111NO+1NCLoại ngắn, tự giữ
ARS-S3R(L)-11Loại ngắn, trái(phải) tự trả về
ARS-S3LR-11Loại ngắn, trái và phải tự trả về
ARS-L3-11Loại dài, tự giữ
ARS-L3R(L)-11Loại dài, tự trả
ARS-L3RL-11Loại dài, tự trả về

Download Bảng Giá Hanyoung và Catalog Hanyoung

Bảng giá Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung

download

Cataloge Phụ Kiện Tủ Điện Hanyoung

download

 

Hình Ảnh Đèn Báo Hanyoung và Nút Nhấn Hanyoung Φ22

MÀU: R, G, Y, A, BMÀU: R, G, Y, A, BTay GạtMủi TênTay Gạt Dài
Nút Nhần Không Đèn Φ22Nút Nhần Có Đèn Φ22Công Tắc Xoay Φ22Công Tắc Nhấn Xoay Φ22Công Tắc Xoay Có Chìa Khóa Φ22

 

Mày Đỏ Φ22Chìa Khóa Φ22MÀU: R, G, Y, A, BMÀU: R, G, Y, A, BNút Nhấn
Đàn BáoĐèn Báo LedĐàn Báo Φ22Nút Nhấn Mũi Tên Φ22Nút Nhấn On-Off Φ22

 

Mã Hàng Đèn Báo Hanyoung và Nút Nhấn Hanyoung Φ22

LOẠI KHÔNG ĐÈN – Φ22
NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN – Φ22
ARF-F1-12-R (G,Y,A,B)1 NO + 1 NCNhấn nhả
AR-112Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn
ARF-FĐầu nút nhấn
AR-212Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ
ARF-F2-12-R (G,Y,A,B)Nhấn giữ
NÚT NHẤN KÍN NƯỚC – Φ22
ARF-B1-12-R (G,Y,A,B)1 NO + 1 NCNhấn nhả
ARF-B2-12-R (G,Y,A,B)Nhấn giữ
Vỏ chống nước
AR-73
NÚT NHẤN VUÔNG – Φ22
ARC-S1-12-R (G,Y,A,B)1 NO + 1 NCNhấn nhả
AR-112Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn nhả
ARC-SĐầu nút nhấn
AR-212Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ
ARC-S2-12-R (G,Y,A,B)Nhấn giữ
NÚT NHẤN VUÔNG DẠNG NẤM – Φ22
ARC-P1-12-Y (R,G,,A,B)1 NO + 1 NCNhấn nhả
AR-112Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn nhả
ARC-PĐầu nút nhấn
AR-212Đuôi (tiếp điểm) nút nhấn giữ
ARC-P2-12-Y(R,G,,A,B)Nhấn giữ
NÚT NHẤN MŨI TÊN – Φ22
ARC-I1-12R (Y,G)1 NO + 1 NCNhấn nhả
AR-112Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARC-IĐầu nút nhấn
AR-212Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARC-I2-12R (Y,G)Nhấn giữ
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ – Φ22
ARS-S2-121 NO + 1 NCLoại ngắn, tự giữ
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc ngắn, tự giữ
ARS-S2Đầu công tắc
ARS-S2R-121 NO + 1 NCLoại ngắn, tự trả về
ARS-L2-121 NO + 1 NCLoại dài, tự giữ
ARS-L2Đuôi (tiếp điểm) công tắc dài, tự giữ
AR-112Đầu công tắc
ARS-L2R-121 NO + 1 NCLoại dài, tự trả về
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ – Φ22
ARS-S3-111 NO + 1 NCLoại ngắn, tự giữ
ARS-S3R(L)-11Loại ngắn, trái(phải) tự trả về
ARS-S3LR-11Loại ngắn, trái và phải tự trả về
ARS-L3-11Loại dài, tự giữ
ARS-L3R(L)-11Loại dài, tự trả
ARS-L3RL-11Loại dài, tự trả về
CÓ CHÌA KHÓA – Φ22
ARK-2-121 NO + 1 NCHai vị trí, tự giữ
ARK-2Đầu công tắc
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc hai vị trí
ARK-3-121 NO + 1 NCBa vị trí, tự giữ
ARK-3Đầu công tắc
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc ba vị trí
LOẠI CÓ ĐÈN – Φ22
NÚT NHẤN CÓ ĐÈN TRÒN – Φ22
ARX-P1-112A2R (Y,G) Nhấn nhả1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, 220 VAC
AR-112A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARX-PĐầu nút nhấn
AR-212A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARX-P2-12A2R (Y,G) Nhấn giữĐèn sợi đốt, 220 VAC
ARX-P1-12B24R (Y,G)
Nhấn nhả
1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, 24 VDC
AR-112B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARX-PĐầu nút nhấn
AR-212B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARX-P2-12B24R (Y,G) Nhấn giữĐèn sợi đốt, 24 VDC
ARX-P1-12L24R(Y,G)
Nhấn nhả
1 NO + 1 NCĐèn LED 24 VDC
ARX-P2-12L2R (Y,G) Nhấn giữĐèn LED 24 VDC
ARX-S-12A2
Công tắc ON-OFF
Đèn sợi đốt, 220 VAC
ARX-S-12B24
Công tắc ON-OFF
Đèn sợi đốt, 24 VDC
ĐÈN BÁO – Φ22
ARP-F-A2R (Y,G)Đèn biến thế 220 VAC
AR-A2Phần đuôi đèn báo 220 VAC
ARP-FPhần đầu đèn báo
AR-B24Phần đuôi đèn trực tiếp 24 VDC
ARP-F-B24R (Y,G)Đèn trực tiếp 24 VDC
ARP-F-LA2R (Y,G)
NÚT NHẤN MŨI TÊN – Φ22
ARC-XI1-12A2R (Y,G)1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
AR-112A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARC-X1Đầu nút nhấn
AR-212A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARC-XI2-12A2R (Y,G)Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
ARC-XI1-12B24R (Y,G)1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
AR-112B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARC-X1Đầu nút nhấn
AR-212B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARC-XI2-12B24R (Y,G)Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
NÚT NHẤN VUÔNG – Φ22
ARC-XS1-12A2R (Y,G)
Nhấn nhả
Đèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
AR-112A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARC-XSĐầu nút nhấn
AR-212A2Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARC-XS2-12A2R (Y,G) Nhấn giữĐèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
ARC-XS1-12B24R (Y,G)
Nhấn nhả
Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
AR-112B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn nhả
ARC-XSĐầu nút nhấn
AR-212B24Đuôi (tiếp điểm), nhấn giữ
ARC-XS2-12B24R (Y,G)
Nhấn giữ
Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
CÔNG TẮC XOAY 2 VỊ TRÍ – Φ22
ART-2-12A2R (Y,G)1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
AR-112A2Đuôi (tiếp điểm) công tắc
ART-2Đầu công tắc
AR-112B24Đuôi (tiếp điểm) công tắc
ART-2-12B24R (Y,G)Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
CÔNG TẮC XOAY 3 VỊ TRÍ – Φ22
ART-3-11A2R (Y,G)2 NOĐèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
ART-3-11B24R (Y,G)Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
CÔNG TẮC KHẨN – Φ22
ARE-4XR-12A2R
Nhấn giữ (mũi tên)
1 NO + 1 NCĐèn sợi đốt, nguồn biến thế 220 VAC
AR-112A2Đuôi (tiếp điểm) công tắc, nhấn giữ
ARE-4XRĐầu công tắc
AR-112B24Đuôi (tiếp điểm) công tắc, nhấn giữ
ARE-4XR-12B24R
Nhấn giữ (mũi tên)
Đèn sợi đốt, nguồn trực tiếp 24 VDC
ARE-4XR-12LB2R
Nhấn giữ (mũi tên)
1 NO + 1 NCĐèn LED 220 VAC
ARE-4R-12R
Nhấn giữ, mũi tên
1 NO + 1 NCKhông Đèn
ARE-4RĐầu công tắc
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc, nhấn giữ
ARE-4K-12R
Nhấn giữ, chìa khóa
1 NO + 1 NCKhông Đèn
ARE-4KĐầu công tắc
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc, nhấn giữ
ARE-4B-12R
Nhấn nhả, không mũi
1 NO + 1 NCKhông Đèn
ARE-4BĐầu công tắc
AR-112Đuôi (tiếp điểm) công tắc, nhấn nhả
PHỤ KIỆN
AR-10aTiếp điểm thường mở NO
AR-20bTiếp điểm thưởng đóng NC
AR-1121 NO + 1 NC
AR-112A21 NO + 1 NC, nguồn biến thế 220V
AR-112B241 NO + 1 NC, nguồn trực tiếp 24V
AR-50Đế nhấn giữ
AR-73, AR-74Chụp kín nước

Nút Nhấn Không Đèn Hanyoung Φ22

Additional information

Nhà Sản Xuất

Hanyoung

Nhóm Sản Phẩm

Công Tắc Xoay

Nhóm Mã Hàng

AR

Điện Áp

220VAC, 24VDC

Thông Số Phụ Kiện

Cần Xoay Dài, Cần Xoay Ngắn

Thông Số Khác

Φ22

Tiếp Điểm Phụ

1NC, 1NO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Công Tắc Xoay 3 Vị Trí Hanyoung Φ22”