mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-2p
mcb-mitsubishi-1p
mcb-mitsubishi-3p

MCB Mitsubishi 2P 40A/6kA | BH-D6

QUICK OVERVIEW

Mã Hàng MCB Mitsubishi : BH-D6 2P 40A TYPE C N
Ordercode: D2P-040C6M
Dòng Điện : 40A
Đặc tính cắt : C Type
Điện Áp của MCB Mitsubishi 2P BH-D6: 220VAC
Số pha : 2P
Dòng Ngắn Mạch của MCB Mitsubishi BH-D6 : 6kA
Tiêu chuẩn IEC 60898
MCB Mitsubishi 2P BH-D6 bảo vệ ngắn mạch và quá tải

Description

MCB Mitsubishi 2P 40A/6kA | BH-D6

MCB Mitsubishi 2P BH-D6 2P /6kA/0.5A-63A

MCB MITSUBISHI BH-D6/1P. BH-D6/2P, BH-D6/3P, BH-D6/4P.

MCB Mitsubishi 2P BH-D6 (CB Tép Mitsubishi):Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện công nghiệp và một phần trong mạng lưới điện dân dụng.

MCB Mitsubishi BH-D6 Loại  1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Tiêu chuẩn  IEC-60898
Loại MCB Mitsubishi 2P BH-D6 thông dụng nhất là loại đường cong C.(những loại đường cong khác vui lòng liên hậ với chúng tôi)

1P, 2P, 3P, 4P MCBs for control & protection of circuits against overloads and short-circuits
Industrial or public network applications
MCB Mitsubishi Compliance with both IEC 898, IEC 947-2 – C Curve (B,D curves please consult us)

Bảng giá MCB Mitsubishi

download

Cataloge MCB Mitsubishi

download

 

Hình Ảnh MCB BH-D6 (CB Tép Mitsubishi):

MCB Mitsubishi BH-D6 1PMCB Mitsubishi BH-D6 2PMCB Mitsubishi BH-D6 3PMCB Mitsubishi BH-D6 4P

 

Kích MCB Mitsubishi

kich-thuoc-mcb-mitsubishi

kich-thuoc-mcb-mitsubishi-a

Bảng Giá Mitsubishi

IcuInMã HàngOrder codePrice List
2.53NF30-CS2JA001A000008514000
2.55NF30-CS2JA002A00000D514000
2.510NF30-CS2JA003A00000K514000
2.515NF30-CS2JA004A00000R514000
2.520NF30-CS2JA005A00000W514000
2.530NF30-CS2JA006A000013514000
7.53NF63-CV2CE003A0000021027000
7.54NF63-CV2CE004A00004L1027000
7.55NF63-CV2CE005A0000031027000
7.56NF63-CV2CE006A00004P1027000
7.510NF63-CV2CE007A0000061027000
7.515NF63-CV2CE008A0000081027000
7.516NF63-CV2CE009A0000091027000
7.520NF63-CV2CE010A00000C1027000
7.525NF63-CV2CE011A00000D1027000
7.530NF63-CV2CE012A00004T1027000
7.532NF63-CV2CE013A00000F1027000
7.540NF63-CV2CE014A00000G1027000
7.550NF63-CV2CE015A00000J1027000
7.560NF63-CV2CE016A00004X1027000
7.563NF63-CV2CE017A00000K1027000
3050NF125-CV2CH002A0000011824000
3060NF125-CV2CH003A00004L1824000
3063NF125-CV2CH004A0000021824000
3075NF125-CV2CH005A00004N1824000
3080NF125-CV2CH006A0000041824000
30100NF125-CV2CH007A0000061824000
30125NF125-CV2CH008A0000071824000
36100NF250-CV2CL002A00003N3427000
36125NF250-CV2CL003A0000023427000
36150NF250-CV2CL004A0000053427000
36175NF250-CV2CL005A0000073427000
36200NF250-CV2CL006A00000A3427000
36225NF250-CV2CL007A00000C3427000
36250NF250-CV2CL008A00000E3427000
50250NF400-CW2FK001A0000019478000
50300NF400-CW2FK002A0000029478000
50350NF400-CW2FK003A0000049478000
50400NF400-CW2FK004A0000079478000
50500NF630-CW2FL002A00000117106000
50600NF630-CW2FL003A00003L17106000
50630NF630-CW2FL004A00000217106000
1.53NF30-CS2JA011A000018741000
1.55NF30-CS2JA012A00001F741000
1.510NF30-CS2JA013A00001L741000
1.515NF30-CS2JA014A00001U741000
1.520NF30-CS2JA015A00001Z741000
1.530NF30-CS2JA016A000025741000
53NF63-CV2CE023A0000501380000
54NF63-CV2CE024A0000521380000
55NF63-CV2CE025A00000L1380000
56NF63-CV2CE026A0000551380000
510NF63-CV2CE027A00000N1380000
515NF63-CV2CE028A00000Q1380000
516NF63-CV2CE029A00000S1380000
520NF63-CV2CE030A00000W1380000
525NF63-CV2CE031A00000X1380000
530NF63-CV2CE032A00000Z1380000
532NF63-CV2CE033A0000121380000
540NF63-CV2CE034A0000161380000
550NF63-CV2CE035A0000191380000
560NF63-CV2CE036A00001B1380000
563NF63-CV2CE037A00001D1380000
1050NF125-CV2CH012A00000D2431000
1060NF125-CV2CH013A00000F2431000
1063NF125-CV2CH014A00000L2431000
1075NF125-CV2CH015A00000P2431000
1080NF125-CV2CH016A00000U2431000
10100NF125-CV2CH017A00000Z2431000
10125NF125-CV2CH018A0000122431000
25100NF250-CV2CL012A00003S4200000
25125NF250-CV2CL013A00000K4200000
25150NF250-CV2CL014A00000R4200000
25175NF250-CV2CL015A00000T4200000
25200NF250-CV2CL016A00000Y4200000
25225NF250-CV2CL017A0000114200000
25250NF250-CV2CL018A0000164200000
40250NF400-CW2FK031A00000A9949000
40300NF400-CW2FK032A00000Q9949000
40350NF400-CW2FK033A00000X9949000
40400NF400-CW2FK034A00001F9949000
40500NF630-CW2FL032A00000G17890000
40600NF630-CW2FL033A00000T17890000
40630NF630-CW2FL034A00000Z17890000
NF800-CEW2FM006A00000L31180000
7.53NF32-SV2CB002A0000021051000
7.54NF32-SV2CB003A00003F1051000
7.55NF32-SV2CB004A0000051051000
7.56NF32-SV2CB005A0000071051000
7.510NF32-SV2CB006A00000C1051000
7.515NF32-SV2CB007A00000E1051000
7.516NF32-SV2CB008A00000H1051000
7.520NF32-SV2CB009A00000L1051000
7.525NF32-SV