Điện Hạ Thế – Điện Công Nghiệp

MCB ABB 4P 6A~63A/25kA-S204P

MCB ABB 4P S204P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P S204P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P S204P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S204P-C6 2CDS284001R0064S204P-C6 6A25kA
MCB ABB S204P-C10 2CDS284001R0104S204P-C10 10A25kA
MCB ABB S204P-C16 2CDS284001R0164S204P-C16 16A25kA
MCB ABB S204P-C20 2CDS284001R0204S204P-C20 20A25kA
MCB ABB S204P-C25 2CDS284001R0254S204P-C25 25A25kA
MCB ABB S204P-C32 2CDS284001R0324S204P-C32 32A15kA
MCB ABB S204P-C40 2CDS284001R0404S204P-C40 40A15kA
MCB ABB S204P-C50 2CDS284001R0504S204P-C50 50A15kA
MCB ABB S204P-C63 2CDS284001R0634S204P-C63 63A15kA

 

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 3P 6A~63A/25kA-S203P

MCB ABB 3P S203P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 3P S203P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 3P S203P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S203P-C6 2CDS283001R0064S203P-C6 6A25kA
MCB ABB S203P-C10 2CDS283001R0104S203P-C10 10A25kA
MCB ABB S203P-C16 2CDS283001R0164S203P-C16 16A25kA
MCB ABB S203P-C20 2CDS283001R0204S203P-C20 20A25kA
MCB ABB S203P-C25 2CDS283001R0254S203P-C25 25A25kA
MCB ABB S203P-C32 2CDS283001R0324S203P-C32 32A15kA
MCB ABB S203P-C40 2CDS283001R0404S203P-C40 40A15kA
MCB ABB S203P-C50 2CDS283001R0504S203P-C50 50A15kA
MCB ABB S203P-C63 2CDS283001R0634S203P-C63 63A15kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 2P 6A~63A/25kA-S202P

MCB ABB 2P S202P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 2P S202P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 2P S202P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S202P-C6 2CDS282001R0064S202P-C6 6A25kA
MCB ABB S202P-C10 2CDS282001R0104S202P-C10 10A25kA
MCB ABB S202P-C16 2CDS282001R0164S202P-C16 16A25kA
MCB ABB S202P-C20 2CDS282001R0204S202P-C20 20A25kA
MCB ABB S202P-C25 2CDS282001R0254S202P-C25 25A25kA
MCB ABB S202P-C32 2CDS282001R0324S202P-C32 32A15kA
MCB ABB S202P-C40 2CDS282001R0404S202P-C40 40A15kA
MCB ABB S202P-C50 2CDS282001R0504S202P-C50 50A15kA
MCB ABB S202P-C63 2CDS282001R0634S202P-C63 63A15kA

 

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 1P 6A~63A/25kA-S201P

MCB ABB 1P S201P  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 1P S201P Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 1P S201P is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

 

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S201P-C6 2CDS281001R0064S201P-C6 6A25kA
MCB ABB S201P-C10 2CDS281001R0104S201P-C10 10A25kA
MCB ABB S201P-C16 2CDS281001R0164S201P-C16 16A25kA
MCB ABB S201P-C20 2CDS281001R0204S201P-C20 20A25kA
MCB ABB S201P-C25 2CDS281001R0254S201P-C25 25A25kA
MCB ABB S201P-C32 2CDS281001R0324S201P-C32 32A15kA
MCB ABB S201P-C40 2CDS281001R0404S201P-C40 40A15kA
MCB ABB S201P-C50 2CDS281001R0504S201P-C50 50A15kA
MCB ABB S201P-C63 2CDS281001R0634S201P-C63 63A15kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 4P 6A~63A/10kA-S204M

MCB ABB 4P S200M  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 4P S200M Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 4P S200M is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S204M-C6 2CDS274001R0064S204M-C6 6A10kA
MCB ABB S204M-C10 2CDS274001R0104S204M-C10 10A10kA
MCB ABB S204M-C16 2CDS274001R0164S204M-C16 16A10kA
MCB ABB S204M-C20 2CDS274001R0204S204M-C20 20A10kA
MCB ABB S204M-C25 2CDS274001R0254S204M-C25 25A10kA
MCB ABB S204M-C32 2CDS274001R0324S204M-C32 32A10kA
MCB ABB S204M-C40 2CDS274001R0404S204M-C40 40A10kA
MCB ABB S204M-C50 2CDS274001R0504S204M-C50 50A10kA
MCB ABB S204M-C63 2CDS274001R0634S204M-C63 63A10kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 3P 6A~63A/10kA-S200M

MCB ABB 3P S200M  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 3P S200M Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 3P S200M is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S203M-C6 2CDS273001R0064S203M-C6 6A10kA
MCB ABB S203M-C10 2CDS273001R0104S203M-C10 10A10kA
MCB ABB S203M-C16 2CDS273001R0164S203M-C16 16A10kA
MCB ABB S203M-C20 2CDS273001R0204S203M-C20 20A10kA
MCB ABB S203M-C25 2CDS273001R0254S203M-C25 25A10kA
MCB ABB S203M-C32 2CDS273001R0324S203M-C32 32A10kA
MCB ABB S203M-C40 2CDS273001R0404S203M-C40 40A10kA
MCB ABB S203M-C50 2CDS273001R0504S203M-C50 50A10kA
MCB ABB S203M-C63 2CDS273001R0634S203M-C63 63A10kA

 

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 2P 6A~63A/10kA-S200M

MCB ABB 2P S200M  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 2P S200M Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 2P S200M is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60Hz and rated current is up to 63A.
The product provides against overload and short circuit and equipments in household and commercial installations.

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

 

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S202M-C6 2CDS272001R0064S202M-C6 6A10kA
MCB ABB S202M-C10 2CDS272001R0104S202M-C10 10A10kA
MCB ABB S202M-C16 2CDS272001R0164S202M-C16 16A10kA
MCB ABB S202M-C20 2CDS272001R0204S202M-C20 20A10kA
MCB ABB S202M-C25 2CDS272001R0254S202M-C25 25A10kA
MCB ABB S202M-C32 2CDS272001R0324S202M-C32 32A10kA
MCB ABB S202M-C40 2CDS272001R0404S202M-C40 40A10kA
MCB ABB S202M-C50 2CDS272001R0504S202M-C50 50A10kA
MCB ABB S202M-C63 2CDS272001R0634S202M-C63 63A10kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

MCB ABB 1P 6A~63A/10kA-S200M

MCB ABB 1P S200M  (Bộ Đóng Ngắt Mạch Điện ABB): Ứng dụng chủ yếu trong mạng lưới điện dân dụng và một phần trong mạng lưới điện công nghiệp

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt.

MCB ABB 1P S200M Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt: B(3In

MCB ABB 1P S200M is applicable to electric circuit with rated voltage 230/400V, 240/415V AC, frequency 50/60H

Hotline: 0907 764 966 (Zalo) Ms Nhung
email: hongnhung@dienhathe.com

Click mã hàng để xem chi tiết sản phẩm

Tên HàngOrder CodeMã HàngInIcu
MCB ABB S201M-C6 2CDS271001R0064S201M-C6 6A10kA
MCB ABB S201M-C10 2CDS271001R0104S201M-C10 10A10kA
MCB ABB S201M-C16 2CDS271001R0164S201M-C16 16A10kA
MCB ABB S201M-C20 2CDS271001R0204S201M-C20 20A10kA
MCB ABB S201M-C25 2CDS271001R0254S201M-C25 25A10kA
MCB ABB S201M-C32 2CDS271001R0324S201M-C32 32A10kA
MCB ABB S201M-C40 2CDS271001R0404S201M-C40 40A10kA
MCB ABB S201M-C50 2CDS271001R0504S201M-C50 50A10kA
MCB ABB S201M-C63 2CDS271001R0634S201M-C63 63A10kA

 

Bảng giá Thiết Bị Điện ABB

download

Cataloge Thiết Bị Điện ABB

download

 

Đối với các tủ điện công nghiệp. Để mang tính an toàn cao và thẩm mỹ hiện nay chúng tôi đã và đang sử dụng thanh đồng (busbar) để thay thế dây điện cho 1 số khu vực trong tủ điện. Sau đây là cách hướng dẫn và chọn thanh đồng như sau

 

KÍCH THƯỚC ĐỒNG

Độ Dày X Bề Rộng X Chiều Dài

DÒNG AMPER

6x80x4000mm

1000A

8x60x4000mm

1000A

10x50x4000mm

1000A

3x15x4000mm

100A

6x100x4000mm

1250A

8x80x4000mm

1250A

10x60x4000mm

1250A

3x20x4000mm

125A

3x25x4000mm

150A

5x15x4000mm

150A

8x100x4000mm

1600A

10x80x4000mm

1600A

3x30x4000mm

175A

4x20x4000mm

175A

4x30x4000mm

175A

10x100x4000mm

2000A

4x25x4000mm

200A

5x20x4000mm

200A

10x120x4000mm

2500A

12x100x4000mm

2500A

6x20x4000mm

250A

3x40x4000mm

250A

5x25x4000mm

250A

10x150x4000mm

3000A

15x100x4000mm

3000A

4x40x4000mm

300A

5x30x4000mm

300A

6x25x4000mm

300A

6x30x4000mm

350A

8x20x4000mm

350A

4x50x4000mm

400A

5x40x4000mm

400A

8x25x4000mm

400A

10x20x4000mm

400A

5x50x4000mm

500A

6x40x4000mm

500A

8x30x4000mm

500A

2x12xCo

50A

5x60x4000mm

600A

6x50x4000mm

600A

6x60x4000mm

600A

2x15xCo

60A

8x40x4000mm

630A

10x30x4000mm

630A

3x12xCo

75A

5x80x4000mm

800A

8x50x4000mm

800A

10x40x4000mm

800A

 

Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV

I- TỔNG QUAN ( General scope ):
Công dụng
: cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90
OC. (Permitted long- term working temperature is 90OC
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C( Max. permitted temperature
in short-circuit condition is 250
0C)

II- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ( Applied Standards) :
Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực (According to customer’s
requirements, CADIVI is able to manufacture)
:
* Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502 (0,6/1KV level – comply with TCVN5935-
1995)
* Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 /
IEC228
(2 kinds of conductor: circular compacted CC or non compacted NC comply with TCVN6612-2000 /
IEC228)
.
* Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính( 5 kinds : 1,2,3,4 cores or 3 phase and 1 neutral core )

III- CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP CXV – RUỘT KHÔNG ÉP CHẶT:
( Tech. Characteristics of CXV cable – NC conductor ):
III.1- Loại 1 lõi (1 core )

III.2- Loại 2 lõi (2 cores )

III.3- Loại 3 lõi (3 cores ):

III.4- Loại 4 lõi (4 cores ):

III.5-Loại 3 pha 1 trung tính (3 phase + 1 neutral cores ) :